Sievin hyötyjäteasema siirtyy osoitteeseen Mekaniikkatie 13 1.6. lähtien

Sievin hyötyjäteasema siirtyy väliaikaisesti uuteen paikkaan 1.6. lähtien. Hyötyjäteasemapalvelut siirtyvät nykyisestä osoitteesta Mekaniikkatie 11:sta naapuriin eli Mekaniikkatie 13:sta. Palvelut ja aukioloajat pysyvät ennallaan. Sievin hyötyjäteasema palvelee kesällä (3.5.–30.9.) joka viikko maanantaisin klo 14–18.

Hyötyjäteasema on alustavasti väliaikaissijainnissa syyskuun loppuun. Muutos väliaikaistiloihin johtuu uuden itsepalvelutoiminnalla olevan lajittelupihan rakentamisesta. Uuden lajittelupihan valmistuttua syksyllä 2021 sieviläiset voivat asioida lajittelupihalla joka arkipäivä maanantaista perjantaihin. Automatisoitujen lajittelupihojen taustalla on asiakkaiden toiveet pidemmistä aukioloajoista.

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+