Talitiainen lennossa

Toiminta- ja taloustietoa

Osaomistus jäte-energilaitoksesta turvaa taloutta

Jätelain mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Jokilaaksojen jätelautakunta päättää hinnoittelusta, ja me hoidamme jätehuollon omakustannusperiaatteella. Osaomistus jäte-energialaitoksesta turvaa taloutta
Westenergy Oy Ab:n jäte-energialaitoksen osaomistajuus tuo meille selvää säästöä ja huomattavaa etua poltettavan jätteen kustannuksiin. Ilman tätä kauaskantoista investointia joutuisimme ostamaan jätteiden polttopalvelun ulkopuolelta, ja se maksaisi niin meille kuin lopulta myös asiakkaillemme nykyistä huomattavasti enemmän.

Tuloja jäte- ja perusmaksuista

Tulot koostuvat pääasiassa kotitalouksilta ja yrityksiltä perittävistä jäte- ja perusmaksuista. Jätemaksu muodostuu jätteiden keräilyn ja käsittelyn kustannuksista. Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen kiinteä vuosimaksu, jolla katamme sellaisia jätehuollon yleisiä kustannuksia, joita emme voi laskuttaa keneltäkään yksittäiseltä kotitaloudelta.

Lue täältä Vestian vuosikertomus 2021

Täältä löydät Vestian vuosikertomukset menneiltä vuosilta.

Taloyhtiöissä oltava jäteastiat pakkausjätteille ja pienmetallille 1.7.2023 alkaen.Lue lisää.
+