Nykyaikainen kierrätys on edullista

Perusmaksu

Jokainen Vestia Oy:n alueella vakinaiseen asumiseen käytettävä asuinkiinteistö (rakennus) ja vapaa-ajan asunto on velvollinen suorittamaan jätehuollon perusmaksun. Perusmaksu määrätään jokaiselle asuinhuoneistolle ja sen suuruus on porrastettu kiinteistön asuinhuoneistojen lukumäärän mukaan. Porrastuksessa on otettu huomioon myös jätehuoltomääräyksien erilliskeräilyvelvoitteet. Perusmaksu laskutetaan siltä, joka omistaa tai hallitsee asuinkiinteistön laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä tai ottaa huoneiston käyttöön laskutusvuoden aikana. Perusmaksu voidaan laskuttaa vapaa-ajan asuntoja lukuunottamatta kuukausittaisina erinä normaalin jätelaskun yhteydessä. Perusmaksun laskutustiedot perustuvat suoraan Väestörekisterikeskuksen väestöjärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteriin ilmoitettuihin tietoihin.

Perusmaksulla katetaan jätelain 78 §:n mukaisesti sellaisia jätehuollon yleisiä kustannuksia, joita ei voida periä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palvelun määrään perustuvana maksuna yksittäisiltä jätteen tuottajilta. Tällaisia kustannuksia muodostuu mm. seuraavista palveluista:

  • kierrätysneuvonta ja tiedotus
  • ekopisteet
  • hyötyjäteasemat
  • vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely
  • jätelautakunnan toiminta
  • em. palvelujen osuus hallinnosta
Rakennustyyppi€/vuosi/huoneisto (sis. alv 24%)
Omakotitalo33,48
Paritalo33,48
Rivi- ja kerrostalo 1 - 10 huoneistoa33,48
Rivi- ja kerrostalo, yli 10 huoneistoa
- jos kiinteistöllä on jätehuoltomääräysten mukaiset hyötyjäteastiat
27,28
Rivi- ja kerrostalo, yli 10 huoneistoa
- jos kiinteistöllä ei ole jätehuoltomääräysten mukaisia hyötyjäteastioita
33,48
Vapaa-ajan asunto11,16