Nykyaikainen kierrätys on edullista

Perusmaksu

Jokainen Vestia Oy:n alueella vakinaiseen asumiseen käytettävä asuinkiinteistö (rakennus) ja vapaa-ajan asunto on velvollinen suorittamaan jätehuollon perusmaksun. Perusmaksu määrätään jokaiselle asuinhuoneistolle ja sen suuruus on porrastettu kiinteistön asuinhuoneistojen lukumäärän mukaan. Porrastuksessa on otettu huomioon myös jätehuoltomääräyksien erilliskeräilyvelvoitteet. Perusmaksu laskutetaan siltä, joka omistaa tai hallitsee asuinkiinteistön laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä tai ottaa huoneiston käyttöön laskutusvuoden aikana. Perusmaksu voidaan laskuttaa vapaa-ajan asuntoja lukuunottamatta kuukausittaisina erinä normaalin jätelaskun yhteydessä. Perusmaksun laskutustiedot perustuvat suoraan Väestörekisterikeskuksen väestöjärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteriin ilmoitettuihin tietoihin.

Perusmaksulla katetaan jätelain 78 §:n mukaisesti sellaisia jätehuollon yleisiä kustannuksia, joita ei voida periä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palvelun määrään perustuvana maksuna yksittäisiltä jätteen tuottajilta. Tällaisia kustannuksia muodostuu mm. seuraavista palveluista:

  • kierrätysneuvonta ja tiedotus
  • ekopisteet
  • hyötyjäteasemat ja lajittelupihat
  • vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely
  • jätelautakunnan toiminta
  • em. palvelujen osuus hallinnosta
Rakennustyyppi€/vuosi/huoneisto (sis. alv 24%)
Omakotitalo53,20
Paritalo53,20
Rivi- tai kerrostalo, kiinteistöllä on hyötyjäteastiat*34,10
Rivi- tai kerrostalo, kiinteistöllä ei ole hyötyjäteastioita*55,80
Vapaa-ajan asunto17,73
*Hyötyjäteastiat; kiinteistöllä oltava metalli-, kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä paperin ja biojätteen keräys siltä osin kuin keräyspalvelu on saatavilla
Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+