Ylivieskan biojätteen lajitteluvelvoite 2024

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen

Mistä on kyse?

Biojätteiden lajittelu on 1.7.2024 alkaen jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti pakollista Ylivieskassa kaikilla asuinkiinteistöillä, jotka kuuluvat YKR-taajamarajauksen sisälle. Velvollisuus on mahdollista hoitaa joko liittymällä Vestian biojätekeräykseen tai aloittamalla biojätteiden kompostointi.

Jos valitset Vestian biojätteen keräyksen, ilmoita siitä meille tällä lomakkeella. Keräykseen liittyessäsi toimitamme kiinteistöllesi maksutta biojätteen keräysastian, jota käymme tyhjentämässä säännöllisesti. Pisin mahdollinen tyhjennysväli on kesällä 2 viikkoa ja talvella 4 viikkoa. Jatkossa maksat jäteastian tyhjennysmaksut. Hinnaston löydät täältä.

Jos valitset kompostoinnin, vastaat itse jätehuoltomääräysten mukaisen lämpökompostorin hankinnasta ja kompostointi-ilmoituksen tekemisestä Jokilaaksojen jätelautakunnalle. Kompostointi-ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta ja se tulee uusia viiden vuoden välein. Kompostointi-ilmoituslomakkeen ja lisätietoa kompostoinnista löydät jätelautakunnan sivuilta.

Keitä velvoite koskee?

Velvoite koskee yli 10 000 asukkaan taajamien kaikkia asuinkiinteistöjä – myös omakoti- ja vapaa-ajan asuntoja. Vestian toimialueella Ylivieskan keskustaajama on ainoa, jossa asukasluku ylittyy.

Jokilaaksojen jätelautakunta on määrittänyt erilliskeräyksen taajamarajauksen, joka on muodostettu käyttäen YKR- taajamaa. YKR-taajama on Suomen ympäristökeskuksen tuottama Suomen virallinen taajamarajaus. Voit tarkistaa Jokilaaksojen jätelautakunnan taajamarajauksesta kuuluuko kotisi biojätteen lajitteluvelvoitteen piiriin.

Vertaa ja valitse: Keräys vai kompostointi?

Sinulle sopivimman vaihtoehdon löytämiseksi olemme koonneet alle kummastakin vaihtoehdosta muutamia juttuja, jotka kannattaa huomioida valintaa tehdessä. Kurkkaa myös usein kysytyt kysymykset, ja älä epäröi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jos jokin jää vielä askarruttamaan.

Biojätteen kerääjä

Keräys

 • Voit liittyä Vestian biojätteen keräykseen, jolloin Vestia käy säännöllisesti tyhjentämässä biojäteastiasi.
 • Vestia toimittaa jäteastian kiinteistöllesi maksutta. Jäteastia on Vestian omaisuutta.
 • Biojäteastian koko on 140 l tai 240 l.
 • Tyhjennysväli on kesällä 2 viikkoa ja talvella 4 viikkoa.
 • Kustannukset koostuvat jäteastian tyhjennysmaksuista. Katso hinnastomme täältä.
 • Keräys on vaihtoehtona helppo ja huoleton, mutta maksaa pitkällä aikavälillä kompostointia enemmän.
Biojätteen kompostoija

Kompostointi

 • Voit kompostoida biojätteet lämpökompostorissa.
 • Vastaat itse jätehuoltomääräysten mukaisen lämpökompostorin hankinnasta.
 • Kompostoinnista on tehtävä erillinen kompostointi-ilmoitus Jokilaaksojen jätelautakunnalle 2 kk sisällä kompostoinnin aloittamisesta.
 • Kustannukset koostuvat kompostorin ja
  seosaineiden hankinnoista.
 • Kompostointi vaatii sinulta hieman enemmän aikaa ja vaivaa, mutta tulee pitkällä aikavälillä edullisemmaksi, ja on ympäristöystävällisempi vaihtoehto.
 • Kompostorista saat kompostimultaa puutarhassa hyödynnettäväksi!

Usein kysytyt kysymykset

Kierrätysvelvollisuus

Jos kotisi sijaitsee biojätteen lajitteluvelvoitteen taajamarajauksen sisäpuolella, niin kyllä, biojätteet on pakko joko kerätä tai kompostoida huolimatta syntyvän jätteen määrästä. Jos sinulla on lähinaapureita, voit ehdottaa heille kimppa-jäteastian tai kimppa-kompostorin käyttöä.

Kiinteistöt, joita biojätteen lajitteluvelvoite koskee on määritelty Jokilaaksojen jätelautakunnan taajamarajauksessa. Taajamarajaus on nähtävillä Jokilaaksojen jätelautakunnan sivuilla.

Laki tai jätehuoltomääräykset eivät velvoita toimialueemme muiden kuntien tai Ylivieskan keskustaajaman ulkopuolisia omakotitaloasukkaita lajittelemaan biojätteitään. Voit kuitenkin halutessasi aloittaa biojätteiden kompostoinnin (muista tehdä kompostointi-ilmoitus Jokilaaksojen jätelautakunnalle). Jos kotisi sijaitsee biojätteen keräysreittimme varrella, voit myös liittyä biojätteen keräykseemme.

Biojätteen keräys

Nyt! Vastaa kyselyymme tästä, niin toimitamme biojäteastian sinulle ja aloitamme tyhjennykset.

Kyllä, jos ehdot kimppa-astian käytölle täyttyvät. Kiinteistöjen tulee sijaita lähekkäin tai saman tien varrella.

Kimppa-astialle tarvitaan vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö kokoaa jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen tiedot kimppa-astiasopimukseen ja lasku lähetetään kokonaisuudessaan hänelle. Vastuuhenkilö osittaa itse laskun kimppaan osallistuville kiinteistöille. 

Sopimuksen kimppa-astian käytöstä voit tehdä tällä lomakkeella tai Vestian asiakaspalvelun kautta: p. (08) 410 8700 tai asiakaspalvelu@vestia.fi.

Pienin tarjoamamme biojäteastia on tilavuudeltaan 140 litraa. Valitettavasti tätä pienemmät biojäteastiat eivät sovellu koneelliseen kuormaukseen.

Oletuksena biojäteastia tyhjennetään kesällä 2 viikon välein ja talvella 4 viikon välein. Kesäajaksi lasketaan viikot 18-40 ja talviajaksi viikot 41-17. Tämä on pisin jätehuoltomääräysten sallima tyhjennysväli biojäteastialle.

Jos haluat, että astia tyhjennetään tätä lyhyemmällä tyhjennysvälillä, ota yhteyttä Vestian asiakaspalveluun. Biojäteastiasi voidaan tyhjentää tiheimmillään viikon välein ympäri vuoden.

Kyllä, kun lajittelet biojätteet erilleen poltettavasta jätteestä, voit pidentää poltettavan jätteen astian tyhjennysväliä 6 tai 8 viikkoon. Pidennyksestä voit ilmoittaa kompostointi-ilmoituksen yhteydessä tai Vestian asiakaspalveluun (p. (08) 410 8700 tai asiakaspalvelu@vestia.fi).

Voit hakea Jokilaaksojen jätelautakunnalta vieläkin pidempää (10 tai 12 vkoa) tyhjennysväliä. Lue lisää tyhjennysväleistä täältä.

Biojätteen keräämiseen voit käyttää sanomalehdestä taiteltua pussia, ikkunatonta kirjekuorta, tyhjää jauho- tai paperipussia tai muuta biohajoavaa pussia.

Pakkaa biojäteastiaan laittamasi biojätteet aina pussiin. Kompostoriin voit laittaa biojätteet irtonaisina.

140 litraisen biojäteastian tyhjennyshinta vuonna 2024 on 15,52 € (sis. alv). Toimitamme oletuksena tämän astiakoon keräykseen liittyville kiinteistöille.

Mikäli haluat käyttöösi isomman, 240 litraisen biojäteastian, sinun tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme. 240 litraisen biojäteastian tyhjennyshinta vuonna 2024 on 18,29 €/tyhjennys (sis. alv).

Biojäteastian toimitus keräykseen liittyvälle kiinteistölle on maksuton.

Kompostointi

Kompostorin on oltava ilmastoitu ja lämpöeristetty sekä suljettu ja tukevarakenteinen. Kompostorista ei saa päästä valumavesiä maaperään ja haittaeläinten pääsy kompostoriin tulee olla estetty.

Kompostorin tilavuuden on oltava riittävä. Mikäli kompostointi on ympärivuotista, tulee huomioida erityisesti kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa.

Voit käyttää bokashia tai vastaavaa menetelmää, mutta biojäte tulee vielä jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa/astiassa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä.

Jäkikompostoinnilta vaaditaan tiiviys, ilmanvaihto ja haittaeläinsuojaus. Kompostointi-ilmoitukseen pitää ilmoittaa jälkikompostoinnin tilavuus. 

Kyllä. Yhteiskompostorille tarvitaan vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö tekee kompostointi-ilmoituksen Jokilaaksojen jätelautakunnalle. Mikäli kompostointi lopetetaan tai vastuuhenkilö vaihtuu, täytyy tästä ilmoittaa Jokilaaksojen jätelautakunnalle.

Ei. Vastaat itse kompostorisi tyhjentämisestä.

Voit tyhjentää kompostorista alimmaisen maatuneen kerroksen, jossa ei enää erotu biojätteitä, ja hyödyntää mullan puutarhassa. Tee tyhjennys viimeistään silloin, kun tila alkaa loppua.

Kevät ja syksy on otollisinta aikaa kompostorin tyhjentämiseen. Syksyllä kompostoria kannattaa tyhjentää, jotta tilaa on riittävästi talven aikana kertyvälle biojätteelle.

Esimerkiksi Marttajärjestöltä löytyy hyvä kompostointiopas ja muita ohjeita kompostointiin. Kurkkaa täältä! Googlaamalla löydät lisää ohjeita.

Biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle (Jokilaaksojen jätelautakunta). Ilmoituslomakkeet löydät täältä.

Ilmoitusvelvollisuus perustuu jätelakiin ja koskee vakituisten asuntojen ohella myös vapaa-ajan asuntoja. Ilmoitus tulee tehdä vaikkei kompostointi olisi ympärivuotista. Pelkästä puutarhajätteen tai kuivakäymälä-jätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta.

Kompostointi-ilmoituslomakkeella on mahdollista ilmoittaa myös poltettavan jätteen astian tyhjennysvälin pidentämisestä kuuteen tai kahdeksaan viikkoon.

Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus kahden kuukauden (2 kk) sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Ilmoitus tulee tehdä vaikkei biojätteen erilliskeräysvelvoite koskisi kiinteistöä.

Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Jos kompostointi kiinteistöllä lopetetaan, on siitä ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa lopettamisesta.

Jos olet tehnyt kompostointi-ilmoituksen v. 2022-2023, sinun ei tarvitse tehdä enää uutta ilmoitusta. Kompostointi-ilmoitus täytyy kuitenkin uusia viiden vuoden välein.

Jos et ole tehnyt kompostointi-ilmoitusta, sinun tulee tehdä ilmoitus Jokilaaksojen jätelautakunnalle – huolimatta siitä montako vuotta olet kompostoinut. Ilmoituslomakkeet löydät täältä.

Kompostointi-ilmoitus täytyy uusia viiden vuoden välein.