Nainen laittamassa kartonkipakkausta taloyhtiön erilliskeräysastiaan.

Miten jätteet hyödynnetään?

Mitä lajittelupihoilta, ekopisteiltä ja kiinteistön keräyspisteisteiltä keräämillemme jätteille tapahtuu? Miten jätteitä hyödynnetään ja miksi kierrättäminen kannattaa? Alta löydät kootusti tietoa eri jätelajien hyödyntämisestä.

Biojäte 

Taloyhtiöistä ja laitoskeittiöiltä keräämämme biojäte matkaa meiltä Vaasaan Stormossenin biokaasulaitokseen. Laitoksella biojäte mädätetään ja siitä tuotetaan biokaasuautojen polttoaineena käytettävää biokaasua sekä kompostimultaa. 

Keräyspaperi 

Keräämme paperia taloyhtiöissä, ekopisteillä ja lajittelupihoilla. Kerätystä paperista voidaan valmistaa joko eristemateriaalia tai uusiopaperia, jota käytetään sanomalehdissä ja muissa painotuotteissa. 

Kartonki 

Keräämme kartonkia taloyhtiöissä, ekopisteillä ja lajittelupihoilla. Kerätty kartonki matkaa keräyspisteiltä jätekeskukseemme paalattavaksi.

Kartonki lajitellaan meillä 1- ja 2-laatuiseksi. 1-laatuinen pahvi päätyy meiltä eristemateriaaliksi ja 2-laatuinen puolestaan hylsykartongiksi paperi- ja kangasrullien hylsyihin. 

Pienmetalli ja metalliromu 

Ekopisteiltä ja taloyhtiöistä keräämämme pienmetalli sekä lajittelupihoilla keräämämme metalliromu lähtevät meiltä Suomen Pakkaustuottajat Oy:lle. Sieltä kierrätysmetalli päätyy metalliteollisuuden käyttöön ja muuntuu uusiksi metallituotteiksi. Näin metalli kiertää ikuisesti! 

Tiesitkö, että voit viedä metallinkeräykseen esineitä, joista vähintään puolet on metallia? Esimerkiksi kulunut paistinpannu muovikahvoineen kelpaa metallinkeräykseen!

Lasipakkaukset 

Ekopisteiltä ja taloyhtiöistä keräämämme lasipakkaukset lähtevät meiltä Suomen Pakkaustuottajat Oy:lle. Sieltä lasipakkaukset päätyvät käytettäväksi mm. uusien lasipakkausten, lasivillan ja vaahtolasin valmistukseen. 

Muovipakkaukset 

Muovipakkauksia keräämme taloyhtiössä ja lajittelupihoilla. Suomenpakkauskierrätys RINKI Oy kerää muovipakkauksia myös ekopisteillä. Muovipakkausten keräykseen lajitellaan vain pakkauksena käytetyt muovit huuhdeltuina ja kuivina. Muoviesineet, kuten ämpärit ja lelut, lajitellaan poltettavaan jätteeseen. 

Keräämämme muovipakkaukset toimitetaan Fortumin Riihimäen muovijalostamolle, jossa kierrätetyistä muovipakkauksista valmistetaan uusiomuovituotteita. Niitä ovat esimerkiksi erilaiset kulutustavarat (tiski-, WC- ja vaateharjat, kenkälusikat, kastelukannut jne.), huonekalujen komponentit, kojerasioiden kannet, lautakomposiitti, muovi- ja jätesäkit. 

Kierrätykseen kelpaamaton muovi hyödynnetään poltettavan jätteen tapaan jäte-energialaitoksessa kaukolämmön ja sähkön tuotantoon. 

Poistotekstiilit  

Keräämme poistotekstiilejä kaikilla lajittelupihoillamme. Poistotekstiileihin lajitellaan käyttökelvottomat, mutta puhtaat vaatteet ja kodintekstiilit. 

Poistotekstiilit kuljetetaan lajittelupihoilta Ylivieskan jätekeskukseen, jossa toimintakeskus Kipinän väki käy lajittelemassa niitä. Poistotekstiileistä erotellaan käyttökelpoiset tekstiilit, jotka toimitamme Kirppis Ruususelle. Kirppismyynnistä saamamme tuotot lahjoitamme hyväntekeväisyyteen. 

Poistotekstiileistä lajitellaan muut sinne kuulumattomat tekstiilit poltettavaan jätteeseen. Lajitellut poistotekstiilit lähtevät meiltä Paimion poistotekstiilien kiertotalouslaitokseen, jossa niistä valmistetaan kierrätyskuitua. 

SER ja valkoromu 

Sähköromua vastaanotamme maksutta kotitalouksilta lajittelupihoilla. Sähköromua vastaanotetaan myös sähköelektroniikkaa myyvissä liikkeissä. Sähköromuun voit lajitella kaikki laitteet, joihin tulee virta joko töpselistä, paristosta tai akusta. Käytettyjen paristojen ja akkujen navat tulee teipata ja lajitella vaaralliseen jätteeseen. 

Tuottajavastuuyhteisöt vastaavat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysprosessista. Laitteet ja niiden osat hyödynnetään uudelleen ja materiaalit jalostetaan uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Osat, joita ei pystytä käyttämään uudelleen, hyödynnetään lämpöenergiana polttolaitoksissa. 

Lisätietoa aiheesta löydät osoitteesta http://www.serkierratys.fi/ 

Poltettava jäte 

Keräämme poltettavaa jätettä kaikilta asuinkiinteistöiltä ja laitoksilta. Kaikki kotitalouksien kotiroskiksiin keräämä jäte lukeutuu poltettavaan jätteeseen. 

Poltettava jäte matkaa kiinteistöiltä ensin jätekeskukseemme Ylivieskaan välivarastoitavaksi. Meiltä jätettä lähtee 2–3 rekkalastillista päivässä Mustasaareen Vestian osittain omistamaan Westenergyn jäte-energialaitokseen.

Westenergyllä jäte poltetaan ja hyödynnetään sähkönä ja kaukolämpönä. Tuhka hyödynnetään maanrakennusmateriaalina ja betonituotteiden valmistuksessa, ja tuhkasta eroteltu metalli kierrätetään. 

Puu  

Vastaanotamme puujätettä lajittelupihoilla. Puujäte haketetaan meillä urakoitsijamme toimesta. Haketettu puujäte lähtee meiltä lämpölaitoksille, joissa se hyödynnetään energiana. 

Kyllästetty puu 

Vastaanotamme kyllästettyä puuta lajittelupihoilla, ja sitä kerätään myös puutavaraliikkeiden kestopuukeräyslavojen kautta. Kyllästetty puu on lajiteltava erilleen muusta puujätteestä. Kyllästettyä puuta käytetään mm. terassilaudoituksissa.  

Kyllästetty puu lähtee meiltä haketettavaksi. Haketuksen jälkeen puuerästä otetaan näytteet, jotka analysoidaan. Analysoitu puu luokitellaan laatuluokkiin, jonka perusteella se ohjataan energiahyödynnettäväksi joko lämpölaitoksiin tai polttolaitoksiin, jotka ovat erikoistuneet kyllästetyn puun käsittelyyn.  

Betoni- ja kiviaines 

Betoni- ja kiviainesta keräämme lajittelupihoilla. Betoni- ja kiviainekseen lajitellaan mm. vessanpytyt, lavuaarit, tiilet ja laastit. 

Jätteet kuljetetaan lajittelupihoilta Ylivieskan jätekeskukseen. Betoni- ja kiviaines murskataan ja käytetään soran korvikkeena maanrakennuksessa. 

Vaaralliset jätteet 

Vaarallista jätettä vastaanotamme kohtuullisina määrinä lajittelupihoilla. Vaarallisia jätteitä ovat mm. maalit, liimat, lakat, öljyt ja kodin kemikaalit. Vaarallisiin jätteisiin lukeutuvat myös vanhat ja käyttämättä jääneet lääkkeet, mutta ne toimitetaan apteekkeihin. 

Vaaralliset jätteet lähtevät meiltä Fortumille, jossa ne käsitellään korkealämpötilapolttoisessa vaarallisen jätteen polttolaitoksessa ja hyödynnetään lämpöenergiana. 

Paristot ja akut 

Paristoja ja akkuja kerätään lajittelupihoilla ja kauppojen keräyspisteillä. Kierrätetyt akut ja patterit matkaavat Akkuserille Nivalaan, jossa yli 50 % niiden materiaaleista pystytään kierrättämään uusioraaka-aineiksi. 

Akut ja paristot on tärkeä käsitellä ja kierrättää oikein myös paloturvallisuuden vuoksi. Teippaa käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen navat heti ja laita vuotavat pussiin. Huolehdi, etteivät lapset pääse käsiksi nappiparistoihin. Näin varmistat paloturvallisuuden myös kotonasi. 

Lisätietoa akkujen ja pattereiden kierrätyksestä osoitteessa https://www.paristokierratys.fi/ 

Puutarhajäte 

Puutarhajätettä (eli haravointijätettä, kantoja ja oksia) vastaanotamme lajittelupihoilla. Lajittelupihoilta puutarhajätteet kuljetetaan Ylivieskan jätekeskukseen, jossa urakoitsijamme murskaa jätteen, ja lopulta se kompostoidaan jätekeskuksen alueella. 

Huom! Ethän lajittele vieraslajikkeita kompostoitavan puutarhajätteen sekaan. Otamme vieraslajikkeet vastaan erillisinä ja ne lähtevät meiltä poltettavaksi. Voit tutustua vieraslajikkeisiin osoitteessa https://vieraslajit.fi/ 

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+