Talitiainen lennossa

Mitä haluat tietää meistä?

Vestia Oy

Vestia hoitaa kotitalouksien jätehuollon käytännön järjestelyt
Pohjois-Pohjanmaalla. Toimimme 16 kunnan alueella Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lestijokilaaksoissa.

Tiesitkö, että Vestian omistavat 100 %:sesti kunnat? Siis sinä ja minä!

Kunta järjestää lainsäädännön mukaan jätehuollon asukkailleen. Vestia
hoitaa jätehuollon järjestämisen käytännön tehtävät, kuten:

 • jätteiden vastaanoton
 • jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen
 • jätteiden ohjaamisen hyötykäyttöön
 • vaarallisten jätteiden vastaanoton ja toimittamisen käsittelyyn
 • kunnan vastuulla olevien jätekuljetusten järjestämisen
 • kierrätysneuvonnan.

Toimialue

Vestian toimialuekartta

Yhtiön organisaatio

YHTIÖKOKOUS

 • korkein päätösvalta
 • hallituksen valinta
 • edustaja joka omistajakunnasta
 • kokoontumisia vähintään 1 x vuosi

HALLITUS

 • toimitusjohtajan valinta
 • strategian määrittely
 • jäsenmäärä 8 henkilöä
 • toimikausi 2 vuotta
 • kokoontumisia noin 10 x vuosi

TOIMITUSJOHTAJA

 • hallituksen valitsema
 • strategian täytäntöönpano
 • operatiivinen johtaminen

JOHTORYHMÄ (KONSERNI)

 • osa-alueista vastaaminen
  • palvelupäällikkö
  • kehityspäällikkö
  • talouspäällikkö
  • tuotantopäällikkö
  • viestintä- ja henkilöstöpäällikkö
  • yrityspalvelupäällikkö

OPERATIIVINEN HENKILÖKUNTA

 • käytännön työn tekeminen
  • asiakaspalvelu
  • logistiikka, kenttä- ja ympäristötoiminnot
  • kirjanpito ja taloushallinto
  • neuvonta ja viestintä
  • käytännön työn tekeminen