Omakotitalon jätehuolto huolettomaksi

Kiinteistökohtainen jäteastia

Jokaisella kotitaloudella tulee olla jäteastia, jota tyhjennetään vähintään neljän viikon välein, jos biojätettä ei kompostoida. Kotitaloudet voivat halutessaan perustaa myös usean kiinteistön yhteisen jäteastiakimpan.  Kimppa perustetaan tekemällä ilmoitus Vestian asiakaspalveluun.

Jäteastiaan ei saa laittaa kierrätettäviä jätteitä tai vaarallisia jätteitä, vaan ne on toimitettava ekopisteelle, hyötyjäteasemalle tai jätekeskukseen.

Tutustu jätehuoltomääräyksiin Jokilaaksojen jätelautakunnan sivuilla.

Perusmaksu

Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen vuosimaksu. Perusmaksulla katetaan jätelain 78 §:n mukaisesti sellaisia jätehuollon yleisiä kustannuksia, joita ei voida periä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palvelun määrään perustuvana maksuna yksittäisiltä jätteen tuottajilta. Tällaisia kustannuksia muodostuu mm. seuraavista palveluista:

  • ekopisteillä, joita on kaikissa toimialueen kunnissa
  • hyötyjäteasemilla, joihin voi toimittaa lajitellut kierrätettävät ja vaaralliset jätteet
  • apteekeissa, joihin voi viedä käytöstä poistetut lääkkeet ja elohopeakuumemittarit maksutta
  • jätelautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset
  • tiedotuksesta ja neuvonnasta aiheutuvat kustannukset
  • jokainen Vestia Oy:n alueella vakinaiseen asumiseen käytettävä asuinkiinteistö (rakennus) ja vapaa-ajan asunto on velvollinen suorittamaan jätehuollon perusmaksun. Perusmaksu määrätään jokaiselle asuinhuoneistolle ja sen suuruus on porrastettu kiinteistön asuinhuoneistojen lukumäärän mukaan.

Ekopisteet

Ekopisteet ovat kotitalouksille tarkoitettuja paperin, lasin, kartongin (kartonkia ei kerätä kaikilla ekopisteillä) ja pienmetallin keräyspisteitä. Tarkista lähin ekopisteesi.

Hyötyjäteasemat ja lajittelupihat

Hyötyjäteasemat ja itsepalvelutoiminnolla olevat lajittelupihat palvelevat kotitalouksia ja pienyrityksiä. Kotitalouksilta vastaanotetaan lajitellut kierrätettävät jätteet. Jätekuormista peritään hinnaston mukainen maksu. Hyötyjäteasemilla ja lajittleupihoilla vastaanotetaan enintään henkilöauton peräkärrykuorman suuruisia jäte-eriä. Suurempia jäte-eriä otetaan vastaan Ylivieskan jätekeskuksessa. Katso lähin hyötyjäteasemasi tai lajittelupihasi.

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+