Saavutettavuus

Vestia Oy:n saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.vestia.fi ja on laadittu 11.05.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittava: Verkkosivuilla on tekstiä osana kuvaa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

  • Verkkosivumme sisältää joitain kuvia, joissa teksti on osana kuvaa. Kuvilla ei välttämättä ole tekstivastineita tai ne voivat olla puutteellisia.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Verkkosivuilta löytyy tekstiä jolla on liian pieni kontrasti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

  • Osalla verkkosivujemme teksteistä ei ole taustan väriin nähden riittävän suurta kontrastieroa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

  • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: PDF-tiedostoja on ei-saavutettavassa muodossa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

  • Verkkosivuiltamme löytyviä PDF-tiedostoja ei ole muutettu vielä saavutettavuusstandardien mukaisiksi.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Osaa lomakkeiden valintaruuduista ei ole ryhmitelty

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

  • Verkkosivuiltamme saattaa löytyä valintaruuturyhmiä, joita ei ole luokiteltu siten valintaruu-turyhmäksi, että avustava teknologia voisi sen ymmärtää.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Jotkin verkkosivumme avustaville teknologioille tarkoitetut ohjeistukset eivät ole riittäviä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

  • Verkkosivumme sisältää joitain kohtia, joissa on käytetty avustaville teknologioille tarkoi-tettuja aria-attribuutteja, jotka eivät kuitenkaan välttämättä ole tällä hetkellä standardien mukaisia.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Verkkosivu sisältää taulukoita joiden rakenteessa on puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

  • Verkkosivuillamme esiintyy joitain taulukoita, joiden rakenteessa ei ole välttämättä huomioitu avustavan teknologian käyttäjiä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Verkkosivulla on upotettuja videoita joilla ei ole tekstitystä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

  • Verkkosivuiltamme löytyy upotettuja YouTube-videoita, joille ei ole saatavissa tekstityksiä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

  • 1.2.2 Tekstitys (tallennettu)

Hallittava: Kaikilla lomakekentillä ei ole riittävää otsikointia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

  • Joiltakin verkkosivumme lomakekentiltä puuttuu otsikko, joka on ohjelmallisesti selvitettävissä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

  • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Hallittava: Otsikkoelementtejä käytetty epäjohdonmukaisesti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

  • Verkkosivultamme löytyy sivuja, joissa otsikkoelementit eivät ole johdonmukaisessa järjestyksessä (h1, h2, h3 jne.).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

  • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Hallittava: Verkkosivuilla esiintyy joitain toistuvia kohtia, joita ei voi ohittaa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

  • Verkkosivuilla esiintyy joitain toistuvia kohtia, joille ei ole tarjolla mekanismia sen ohittamiseksi, jota näppäimistökäyttäjät voisivat hyödyntää.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

  • 2.4.1 Ohita lohkot

Ymmärrettävä: Verkkosivuillamme on englannin kieltä osissa joita avustava teknologia saattaa lukea.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

  • Verkkosivuilta löytyy englannin kieltä, joka on lisätty elementtien attribuutteihin, joita avus-tavat teknologiat voivat yrittää lukea.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

  • 3.1.2 Osien kieli

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit antaa palautetta alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@vestia.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vas-tausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Avautuu uuteen ikkunaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+