Talitiainen lennossa

Westenergy Oy Ab:n jäte-energialaitos

Westenergyn jäte-energialaitos aloitti toimintansa vuoden 2012 lopulla. Laitoksessa jätteistä tuotetaan höyryä, jota Vaasan Sähkö Oy käyttää sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Vuodessa jäte-energialaitos polttaa noin 160 000 tonnia jätteitä, joista saadaan noin 80 GWh sähköä ja 280 GWh kaukolämpöä.

Jätteestä saatavalla energialla Vaasan Sähkö Oy pystyy kattamaan kolmasosan kaukolämpöverkon tarvitsemasta energiamäärästä sekä tuottamaan sähköä noin 7000 kaupunkiasunnon tarpeisiin. Hiilidioksidipäästö vähenivät Vaasassa yli 100 000 tonnia jäte-energialaitoksen ensimmäisen toimintavuoden jälkeen.

Jäte-energialaitoksen omistaa kuusi kunnallista jäteyhtiötä, mikä on Suomessa ainutlaatuista. Vestia on yksi omistajista reilun 19% prosentin osuudella. Jäte-energialaitoslayhteistyö on rakennettu niin, että tavalliset kotitalousasiakkaat saavat laadukasta jätehuoltoa kustannustehokkaasti. Jäte-energilaitos toimii omakustannusperiaatteella, ei tavoittele kaupallista voittoa eikä maksa omistajille osinkoja.

Polttokelpoinen jäte

Polttoaineena käytetään jätettä, josta on jo syntypaikassaan lajiteltu pois muuten hyödynnettävät jätteet, kuten esimerkiksi lasit, metallit ja keräyskartonki ja -paperi. Laitoksessa hyödynnetään energiaksi myös teollisuuden jätteitä, joille ei aikaisemmin ole ollut taloudellisesti tai teknisesti järkevää hyödyntämistapaa.

Vestian alueelta kerätty poltettava jäte välivarastoidaan Ylivieskan jätekeskuksessa kesällä 2012 valmistuneeseen siirtokuormaushalliin. Hallista jätettä kuljetetaan jäte-energialaitokseen arkipäivisin kahdesta kolmeen rekkakuormallista.

Poltettava jäte koostuu pääosin jokapäiväisistä jätteistä. Käytännössä se on entisen sekajätteen ja energiajätteen yhdistelmä. Palamattoman tai polttoa haittaavan jätteen päätyminen laitokseen aiheuttaa ylimääräisiä kuljetus- ja käsittelykustannuksia ja vaikeuttaa tuhkan hyödyntämistä, joten metallit, lasit, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet tulee muistaa lajitella pois poltettavasta jätteestä.

Pienet määrät palamatonta jätettä eivät kuitenkaan haittaa jätevoimalan toimintaa merkittävästi. Yksittäiset pienet esineet voi laittaa poltettavan jätteen sekaan, vaikka ne sisältäisivätkin hieman metallia, lasia tai posliinia.

Vieraile Westenergyn jäte-energialaitoksessa!

Westenergyn jäte-energilaitos on vierailijoille avoin laitos, jonne kaikki vierailuryhmät ovat tervetulleita. Vierailun aikana opitaan, miten jätteen sisältämä energia hyödynnetään tehokkaasti, turvallisesti ja puhtaasti. Vierailu aloitetaan yritysesittelyllä modernissa auditoriossamme, minkä jälkeen vierailu jatkuu opastetulla laitoskierroksella. Kierroksen alussa nähdään laitoksen valvomosta käsin, miltä jätebunkkerissa näyttää ja lopuksi kurkistetaan arinalle, missä jätteet palavat.

Westenergyn jäte-energialaitos sijaitsee Mustasaaressa, lähellä Vaasaa, Kokkolantien tuntumassa.

Vierailemaan Westenergylle? Lue lisää: https://westenergy.fi/laitosvierailu/ tai ota yhteyttä Westenergylle Sanna Hautamaahan, etunimi.sukunimi@westenergy.fi.

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+