Lajittelun nyrkkisäännöt

Lajittelun neljä nyrkkisääntöä:

1. Onko tästä vaaraa ihmiselle tai ympäristölle?

Pidä aina erillään muista jätteistä sellaiset jätteet, joista voi olla vaaraa ihmiselle tai ympäristölle. Yleensä nämä ovat erilaisia kemikaaleja. Pelaa varman päälle: käsittele vaarallisena jätteenä, jos vähänkin epäilet, että jätteesi voi olla sellaista.

Mihin nämä viedään? Vaarallisten jätteiden vastaanottopaikat

2. Onko tämä kierrätettävää?

Lajittele keräyspaperi, metalli, lasi ja kartonki. Myös sähkölaitteet ja paristot kierrätetään. Ruokajäte biojätteisiin (isoissa taloyhtiöissä) tai omaan kompostoriin.

Mihin nämä viedään? Pussillinen tai pienempi määrä ekopisteille tai taloyhtiön omaan keräysastiaan. Isommat erät ja sähkölaitteet hyötyjäteasemille. Paristot palautetaan kauppoihin.

3. Onko tämä poltettavaa?

Kaikki sellaiset jätteet, joita ei voi kierrättää, esim. muovipakkaukset, likaiset kartongit, vaipat, tekstiilit, lemmikkien kuivikkeet. Ruokajäte, jos sitä ei kompostoida.

Mihin tämä laitetaan? Omaan kotiroskikseen

4. Jäikö vielä jotain?

Jos jäte ei ole vaarallista, kierrätettävää eikä poltettavaa, se on kaatopaikkajätettä. Tätä jätettä syntyy hyvin vähän, sillä lähes kaikki kodin kierrätyskelvottomat jätteet soveltuvat hyödynnettäväksi jätevoimalassa.

Mihin nämä viedään? Hyötyjäteasemalle, kun sinne on muutakin asiaa