Tietosuojalausunto

Me Vestialla olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Suomen lainsäädäntöä, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Tässä tietosuojalausunnossa kerromme kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietojasi.

Kuinka keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietoja, jotka:

Annat asioidessasi kanssamme kun tilaat meiltä tyhjennyspalvelun tai ilmoitat omiin tietoihisi muutoksia.

Syntyvät jätehuoltopalveluiden käytön yhteydessä, kun esimerkiksi jäteastiasi tyhjennetään, tilaat meiltä lavapalveluita tai haluat jäteasema-asioinnista laskun.

Saamme muista lähteistä kuten väestörekisterikeskuksesta, Jokilaaksojen jätelautakunnalta tai muilta viranomaisilta.

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta?

Keräämme seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:

Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot.

Asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten palvelua ja tilauksia koskevat tiedot, suoritetut palvelut kuten jäteastioiden tyhjennykset, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, asiakasyhteydenotot ja tarvittaessa jätekuljettajien toimittamat valokuvat poikkeustilanteista jäteastian tyhjennyksen yhteydessä.

Väestörekisterikeskuksesta saatavat tiedot kuten kiinteistötunnus, asukkaat ja huoneistojen lukumäärä.

Kuinka käytämme henkilötietojasi?

Vestia kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja, joita tarvitaan lakisääteisen jätehuollon toteuttamiseen ja liiketoimintamme harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja toiminnan kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu jätelakiin, kirjanpitolakiin tai kanssamme tehtyyn sopimukseen.

Vestia käsittelee henkilötietojasi alla oleviin käyttötarkoituksiin:

Palveluiden tuottaminen: Käsittelemme henkilötietoja jätehuoltopalveluiden tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi. Esimerkiksi osoitetietojasi käsitellään jäteastioiden tyhjennysten yhteydessä. Lisäksi Palveluiden tuottaminen edellyttää, että käsittelemme henkilötietoja asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen, luotonvalvontaan, perintään, asiakaspalvelua varten sekä reklamaatioiden käsittelyyn. Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään kuten jätehuoltopalveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä jätehuoltopalveluihin liittyvissä asioissa.

Kehittäminen ja analysointi: Käsittelemme henkilötietoja sisäisesti liiketoimintamme, palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan. Käsittelemme henkilötietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

Kuinka turvaamme henkilötietosi?

Huolehdimme henkilökunnan koulutuksesta ja tietojen, tietojärjestelmien sekä viestintäverkkojen teknisestä turvaamisesta.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Vestian puolesta toimivat urakoitsijat, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella ja toteuttaakseen sopimuksen mukaisen palvelun, esimerkiksi jäteastian tyhjennyksen sovitussa osoitteessa.

Jokilaaksojen jätelautakunta käsittelee tietoja jätehuoltopalveluiden valvontaa ja lakisääteisten maksujen perintää varten.

Asiakasrekisterimme käsittelijöitä ovat myös tietojärjestelmiemme toimittajat ja IT-palveluiden ylläpitäjät, sillä heillä on ylläpitotoimien toteuttamiseksi oltava pääsy järjestelmiimme.

Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun toteuttamiseen. Käyttäessämme urakoitsijoita ja muita yhteistyökumppaneita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Voimme luovuttaa tietojasi:

Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä. Voimme myös luovuttaa tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille tai hätäkeskusviranomaiselle.

Lainsäädännön edellyttämissä tai sallimissa tilanteissa kuten esimerkiksi laskun yhteyskohtaisen erittelyn toimittaminen tilaajalle.

Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus:

Muuttaa tai korjata tietojasi ottamalla yhtyettä Vestian asiakaspalveluun joko sähköisillä lomakkeilla, sähköpostilla, puhelimitse tai asioimalla Vestian toimistolla.

Tarkastaa käsittelemmekö sinua koskevia tietoja ja mitä tietoja käsittelemme voimassaolevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä sähköisesti allekirjoitetulla lomakkeella tai henkilökohtaisesti Vestian toimistolla.

Pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.