Vaarallinen jäte

Vaarallinen jäte on jätettä, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vaaraa ihmisille tai ympäristölle.

Kotona käytetään erilaisia kemikaaleja, joiden säilyttämisessä ja hävittämisessä on oltava erityisen tarkkana. Tuo vanhentuneet tai käytöstä

poistettavat kemikaalit ja muut vaaralliset jätteet Vestian jätekeskukseen lajittelupihalle tai hyötyjäteasemalle!

Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi:

 • Maalit (nestemäinen, tahnamainen)
 • Lakat, hartsit, puunsuoja- ja kyllästysaineet
 • Liimat
 • Jäteöljy, öljynsuodattimet, öljyiset rätit ja trasselit
 • Hydrauliikkaletkut (katko alle 0,5 m:n pituisiksi)
 • Jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
 • Akut ja paristot
 • Loisteputket
 • Energiansäästölamput
 • Voimakkaat pesuaineet, desinfiointiaineet
 • Hapot ja emäkset
 • Liuottimet, esim. tärpätti, tinneri, asetoni
 • Rikkaruohomyrkyt
 • Torjunta-aineet
 • Vanhat ja käyttämättä jääneet lääkkeet, elohopeakuumemittarit

Vaarallisten jätteiden pakkauksessa on varoitusmerkki. Aina merkkiä ei kuitenkaan ole. Käytä maalaisjärkeä.

Pelaa varman päälle: käsittele vaarallisena jätteenä, jos vähänkin epäilet, että jätteesi voi olla sellaista.

Näin käsittelet ja säilytät vaarallisia jätteitä

 1. Säilytä alkuperäisissä pakkauksissa, sillä niissä on kaikki käsittelyn kannalta tärkeät merkinnät.
 2. Noudata pakkauksen käyttö-, varastointi- ja hävittämisohjeita.
 3. Älä koskaan sekoita kemikaaleja keskenään! Arvaamaton kemiallinen reaktio voi aiheuttaa vaaratilanteita. Sekoitukset ovat myös erittäin hankalia jätteiden käsittelyvaiheessa.
 4. Säilytä vaaralliset jätteet lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
 5. Tuo vaaralliset jätteet vastaanottopisteeseen vähintään kerran vuodessa.

Vaarallisten jätteiden vastaanottopaikat

Huom! Yritykset, virastot, oppilaitokset jne. hoitavat vaarallisten jätteiden jätehuoltonsa itse.

Lisätietoja esim. http://wastesolutions.fortum.com/fi/