Talitiainen lennossa

Toimintaperiaatteet

Vestia Oy ei tavoittele kaupallista voittoa, eikä maksa osinkoa omistajille. Toiminta hoidetaan omakustannusperiaatteella ja kulut katetaan jätemaksuilla sekä hyötyjätteiden myynnistä saatavilla tuloilla. Toiminnan rahoitukseen ei käytetä verorahoja eivätkä kunnat maksa erikseen toiminnan järjestämisestä. Mahdollinen hyvä tulos jaetaan kaikille asiakkaille yhtenäisinä ja edullisina hintoina sekä tehokkaina ja laadukkaina palveluina.

Toimimme ympäristö- ja laatujärjestelmäämme määritellyn toimintapolitiikan mukaisesti. Voit tutustua siihen tarkemmin täältä.

Vestialla on Bureau Veritaksen myöntämät ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit, jotka ovat osoitus pitkäjänteisestä sitoutumisesta ammattimaiseen ja johdonmukaiseen liiketoiminnan harjoittamiseen. ISO 9001 on sertifikaatti on laadunhallintaan tehty standardi ja se tarkoittaa, että Vestialla on mm. kyky tuottaa laadukkaita palveluita. ISO 14001- sertifikaatti keskittyy puolestaan ympäristöjohtamiseen. Sertifikaatin saanut Vestia haluaa ja pystyy parantamaan kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä.

Vestialle on myönnetty myös Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, joka kertoo, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja voitosta suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään.

Bureau Veritas -sertifikaatti ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkki
Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+