Toimintaperiaatteet

Vestia ei tavoittele kaupallista voittoa, eikä maksa osinkoa omistajille.

Vestia toimii omakustannusperiaatteella. Toiminnan kulut katetaan jätemaksuilla sekä hyötyjätteiden myynnistä saatavilla tuloilla. Toiminnan rahoitukseen ei käytetä verorahoja eivätkä kunnat maksa erikseen toiminnan järjestämisestä.

Palvelut ja hinnat ovat tasapuolisesti kaikille samat asuinpaikasta riippumatta.