Toimintaperiaatteet

Vestia ei tavoittele kaupallista voittoa, eikä maksa osinkoa omistajille.

Vestia toimii omakustannusperiaatteella. Toiminnan kulut katetaan jätemaksuilla sekä hyötyjätteiden myynnistä saatavilla tuloilla. Toiminnan rahoitukseen ei käytetä verorahoja eivätkä kunnat maksa erikseen toiminnan järjestämisestä.

Palvelut ja hinnat ovat tasapuolisesti kaikille samat asuinpaikasta riippumatta.

Vestialle on myönnetty Bureau Veritas Certification -sertifikaatti, joka on osoitus pitkäjänteisestä sitoutumisesta
ammattimaiseen ja johdonmukaiseen liiketoiminnan harjoittamiseen.

Vestialle on myönnetty myös Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, joka kertoo, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja voitosta suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään.