Lintu mato suussa

Kompostointi-ilmoitus

Paperinen lomake tulee postittaa osoitteeseen Jokilaaksojen jätelautakunta, PL 70, 84100 YLIVIESKA.

Jäteasetuksen 43 §:n mukaan vakituisen sekä vapaa-ajan kiinteistöjen biojätteen kompostoinnin aloittamisesta, muuttamisesta sekä lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Tiedot kompostoinnista on päivitettävä viiden vuoden välein. Jätehuoltoviranomainen merkitsee tiedot biojätteen kompostoinnista jätelain 143 §: mukaiseen rekisteriin.

Ilmoitus kompostoinnista vaaditaan, vaikka biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koskisi kiinteistöä. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun biojätteen kompostointi on aloitettu ennen uusien jätehuoltomääräysten astumista voimaan (1.7.2022).

Kompostointi-ilmoituksen yhteydessä voi hakea tyhjennysvälin pidennystä 6-8 viikkoon.

 

10-12 viikon tyhjennysväliä haetaan eri lomakkeella Jokilaaksojen jätelautakunnalta:

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+