Vestia juhlavuosi

Biojäte

  • Ruoantähteet
  • Vanhentuneet elintarvikkeet
  • Hedelmien ja vihannesten kuoret
  • Kahvin ja teenporot suodattimineen
  • Pienet määrät talouspaperia tai lautasliinoja

Pakkaa aina biojäte paperipussiin, sanomalehtikääreeseen tai ruskeaan biohajoavaan pussiin.

Biojätettä kerätään taloyhtiöistä sekä laitoskeittiöistä.

HUOM! Omakotitaloille suositellaan biojätteiden kompostointia omassa kompostorissa. Jos et kompostoi tai asut taloyhtiössä jossa ei kerätä biojätettä, laita biojätteet poltettavan jätteen astiaan eli omaan kotiroskikseen.

Miten jäte hyödynnetään?

Vestian toimialueelta kerätty biojäte viedään käsiteltäväksi Vaasan lähelle Stormossenin mekaanisen ja biologisen käsittelyn laitokseen. Laitokseen vietävä biojäte hyödynnetään energiaksi biologisella käsittelyllä. Laitoksessa biojäte murskataan ja seulotaan epäpuhtauksien poistamiseksi. Sen jälkeen biojäte lämmitetään kuumalla höyryllä ja ohjataan bioreaktoriin, jossa sitä mädätetään noin kolme viikkoa. Mädätyksessä syntynyt kaasu hyödynnetään kaasuautojen polttoaineena.

Poltettavaan jätteeseen lajiteltu biojäte hyödynnetään sekin: jätevoimalassa siitä tehdään sähköä ja lämpöä.

Kompostoimalla voit pidentää jäteastian tyhjennysväliä!

Omakotitalon jäteastian normaali tyhjennysväli ilman biojätteen kompostointia on 1, 2 tai 4 viikkoa. Kompostoimalla biojätteen lämpökompostorissa voit pidentää tyhjennysväliä 6 tai 8 viikkoon ilmoittamalla kompostoinnista meille kompostointi-ilmoituksella. 

Voit anoa vieläkin pidempää tyhjennysväliä (10 tai 12 viikkoa) Jokilaaksojen jätelautakunnalta. Tämä edellyttää, että biojätteet kompostoidaan lämpökompostorissa, poltettavaa jätettä syntyy vähän ja kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta käyttää yhteistä jäteastiaa naapurien kanssa.

Lue lisää tyhjennysväleistä täällä.