jäteauto edestä

Jätetila

Toimiva jätetila

Jätetila on yleensä aitaus, katos tai huone. Toimiva jätetila helpottaa jätehuollon järjestämistä ja antaa siistin vaikutelman. Hyvin suunniteltu ja rakennettu jätetila lisää pihan yleistä turvallisuutta ja viihtyvyyttä sekä parantaa kiinteistön arvoa.

Asuinrakennukseen sijoitetun jätehuoneen ilmanvaihto suunnitellaan siten, ettei pääse syntymään haju- ja muita terveyshaittoja. Huoneessa pitää olla hyvä valaistus, ja tarvittaessa jätehuone varustetaan jäähdytyksellä.

Jätetilassa on hyvä olla paikka ilmoitustaululle, johon voidaan kiinnittää ajankohtaisia tiedotteita ja opastusta jätteiden lajittelusta ja vähentämisestä. Samalla kannattaa tiedottaa, että tila on varattu nimenomaan jätteiden, ei muiden tavaroiden säilytystä varten.

Jätetilan sijainti

Jätetilalle etsitään turvallisin ja toimivin sijainti tontilla. Se sijoitetaan asukkaiden ja jäteauton luonnollisen kulkureitin varrelle, jotta pääsy tilaan on helppoa niin asukkaille kuin jätteenkuljettajalle. Jäteautolla täytyy päästä jäteastioiden lähelle. Tarvittaessa tontille asetetaan opastus jätetilan sijainnista ja jätetilan eteen pysäköinnin kieltävä merkki.

Jätekatokset ja -aitaukset eivät saa aiheuttaa haittaa naapureille eivätkä rumentaa ympäristöä. Monissa kunnissa jätekatoksille ja rakennelmille tarvitaan toimenpidelupa. Luvantarve kannattaa selvittää heti suunnittelun alkuvaiheessa.

Hyvin toimivan jätetilan tunnusmerkit:
 • Sijaitsee tonttiliittymän läheisyydessä, mahdollisimman lähellä ajotietä.
 • Etäisyyttä asuin- tai työhuoneen avattavaan ikkunaan tai tuuletusaukkoon yli kahdeksan metriä.
 • Riittävän etäällä leikki- ja oleskelualueesta. Jäteauton ajoväylä ei saa kulkea leikkialueella.
 • Valumavedet eivät aiheuta vaarallista liukkautta tai jäädytä jäteastioita.
Vaatimukset/suositukset jätetilaan johtavalle tielle:
 • Jäteauton ei tarvitse peruuttaa pihalla tai peruutusmatka jää mahdollisimman lyhyeksi.
 • Väylä jätepisteelle on jäteauton kantava, täysi jäteauto painaa jopa 30 tonnia.
 • Jäteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 m, kaarteissa 4 m, ja vapaa kulkukorkeus on 4 m. Mikäli ajoväylä on kapeampi tai matalampi, on jäteastioiden oltava käsin siirrettäviä.
 • Kääntyäkseen jäteauto tarvitsee 20 x 20 m alueen.
 • Myös eri tyyppisten jäteastioiden tarvitseman tyhjennystilan korkeus tulee huomioida.

Jätetilan mitoitus

Tilan mitoitus riippuu jätteiden kertymästä kiinteistöllä, lajiteltavien jätelaatujen määrästä sekä keräysvälineiden tyhjennysvälistä. Jätetila on mitoitettava siten, että kaikki vaadittavat jäteastiat mahtuvat tilaan, ja jäteastiat voidaan tyhjentää muita astioita siirtämättä.

Kaikissa yli viiden huoneiston taloyhtiöissä on oltava jäteastiat

 • poltettavalle jättelle
 • biojätteelle (vaihtoehtona kompostointi)
 • keräyspaperille
 • kartongille
 • lasipakkauksille
 • muovipakkauksille
 • pienmetallille.

Alle viiden huoneiston taloyhtiöissä keräysastiat tulee olla vähintään poltettavalle jätteelle ja paperille. Täältä löydät esimerkkejä eri jätelajien astiakokojen ja tyhjennysvälien valintaan. Mitoituksessa kannattaa huomioida myös mahdollinen lajittelun laajeneminen. Alustavassa mitoituksessa voidaan käyttää jätteiden keräystilan pinta-alaohjeena noin 0,75 m2 /asunto.

Pintarakenteet

Hyvin tehty perustus on kaiken a ja o. Jätteenkuljettajan työ onnistuu hyvin, kun:

 • Jätetila ja jäteauton kuormauspaikka on tasainen, vaakasuora ja kovapintainen.
 • Jätetilaan pääsee suoraan ilman kynnyksiä, portaita tai muita esteitä.
 • Luiskat ovat mahdollisimman loivia. Kaltevuus ei saa ylittää 1:7.
 • Lattia ei saa olla liukas, ja sisätilan pinnat ovat helposti puhdistettavia.
 • Oviaukolta ja kulkureitiltä poispäin oleva katon lape helpottaa lumen ja veden hallintaa.

Valaistus ja ilmanvaihto

Suunnitteluvaiheessa varmistetaan jätehuoneen riittävä ilmanvaihto ja luonnonvalon hyödyntäminen. Liiketunnistimilla toimivat valot helpottavat asiointia jätetilassa.

Oviaukko, ovet ja lukitus

Jätetilan oviaukon täytyy olla riittävän leveä, vähintään 40 cm jäteastiaa leveämpi. Näin astioiden tyhjennys sujuu eikä ovenpieliin tule kolhuja. Ovettomuus helpottaa jätekatoksen käyttöä. Jos tarvitaan ovet, niissä on oltava laite, jolla ovet saadaan pysymään auki, esimerkiksi tuulihaka. Peltisuojat suojaavat puurakenteisia oviaukkoja mahdollisilta kolhuilta.

Jos jätekatos täytyy lukita, on lukituksessa käytettävä kaksoispesäistä lukkoa. Toiseen pesään pitää sopia Vestia Oy:n yleisavain. Taloyhtiö tilaa lukkopesän asennuksen (joko ILoq- tai normaali Abloy- lukkopesällinen). Ainakin Ylivieskan Lukolla on tiedossa Vestian lukitussarja. Taloyhtiö vastaa kustannuksista.

Jäteauton kuljettajilla on ILoq- ja Abloy -yleisavaimet kohteisiin eli uutta avainta ei tarvita, mikäli lukkoliike käy asentamassa lukkopesän kohteeseen taloyhtiöön. Tällöin isännöitsijä vain ilmoittaa Vestialle logistiikkasuunnittelijalle, että kohteeseen on hankittu Vestian sarjassa oleva lukko. Logistiikkasuunnittelija huolehtii tiedon kuljettajille. 

Jos kaksoispesällinen lukitus ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä. Se on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin tai jätekatoksen välittömään läheisyyteen. Tällöin isännöitsijä ilmoittaa Vestian logistiikkasuunnittelijalle avainpiilon koodin, jolla avain saadaan piilosta käyttöön. Taloyhtiö vastaa avainpiilon kustannuksista.

Mikäli jätetilan lukitus poikkeaa ohjeistuksesta, peritään poikkeavasta lukituksesta maksu 50 €/kk.

Kysy tarvittaessa lisätietoja Vestian logistiikkasuunnittelijalta (044 716 0268).

Paloturvallisuus

Monet jäteainekset syttyvät herkästi. Siksi jätetilan paloturvallisuus täytyy huomioida ja tila sijoittaa huolella.

Jätepisteen paloturvallisuutta turvallisuutta edistävät:

 • riittävä etäisyys rakennuksista
 • umpinaiset ulkoseinät
 • ulkona olevan jätepisteen aitaaminen ja lukitseminen.

Rakennukseen kiinteästi liittyvän jätehuoneen, varaston, katoksen tai lastauslaiturin osastoinnissa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 määräyksiä. Myös kunnan paloviranomainen antaa ohjeita jätepisteen paloturvallisuudesta. Suomen Pelastusalan keskusjärjestön on julkaissut oppaan Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen torjunta (Tammer-Paino Oy 2002). Opasta voi tilata Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:sta.

Lajitteluohjeet, kyltit ja astiatarrat

Lajitteluohjeet helpottavat lajittelua ja vähentävät poltettavan jätteen määrää. Kiinteistönhaltijan tulee huolehtia jäteastioiden merkitsemisestä eli mitä jätettä kuhunkin astiaan laitetaan. Jäteastiassa tulee olla merkittynä kerätyn jätelajin nimi ja Vestia Oy:n yhteystiedot. Merkitsemisvelvollisuus on helpointa hoitaa Vestian valmiilla jäteastiatarroilla. Tarroja voi tilata maksutta verkkolomakkeen kautta.

Taloyhtiön jätekatokseen voi tilata myös maksullisia lajittelutauluja, joista löytyvät lajitteluohjeet kaikille kerättäville jätejakeille. Lajittelutauluista lisätietoa täällä. Sekä lajittelutaulut, että taloyhtiön asukkaille jaettavat lajitteluoppaat voi tilata täältä.

Jäteastiat

Jäteastioiden täytyy soveltua alueella käytettävään keräysjärjestelmään ja koneelliseen tyhjennykseen. Jäteastiat ja tyhjennysväli mitoitetaan niin, että jätteet mahtuvat astioihin ja kannet menevät aina kiinni. Näin jätepiste ei houkuttele lintuja ja jyrsijöitä, ja jätetilassa on miellyttävää asioida.

Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa käytettävät jäteastiat:

 • Käsin siirrettävät, pyörälliset, 140-660 litran kannelliset, muoviset jäteastiat.
 • Maahan upotetut 0,3-5 m3 syväkeräyssäiliöt, jotka tyhjennetään nosturin avulla jäteautoon kiinteistöllä.
 • Vaihtolavasäiliö 6-12 m3, joka kuljetetaan jätteen vastaanottopaikalle tyhjennettäväksi.

Työturvallisuussyistä  ei saa enää käyttää jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä, pikakontteja tai pyörättömiä astioita. Säkkeihin voi pakata ainoastaan tilapäisesti syntyvää lisäjätettä. Jätesäkkiin saa laittaa jätettä enintään 20 kg, 240-660 litran kuivajäteastiaan korkeintaan 60 kg ja suurempaan puristamattomaan jätesäiliöön 100 kg astiakuutiometriä (m3:ä) kohti.

Jäteastioiden mitat

Harmaa jäteastia, 660 litraa

Mitat (P/S x L x K): 78 x 122 x 122 cm

Harmaa jäteastia, 360 litraa

Mitat (P/S x L x K): 89 x 60-70 x 111 cm

Harmaa jäteastia, 240 litraa

Mitat (P/S x L x K): 72 x 58 x 107 cm

Harmaa jäteastia, 140 litraa

Mitat (P/S x L x K): 55 x 51 x 107 cm