Paremman ympäristön puolesta

Tarjoamme kattavat jätehuollon palvelut kotitalouksille, taloyhtiöille ja julkisen palvelun laitoksille. Kiinteistökohtaisten jätekuljetusten lisäksi palveluihimme kuuluu alueellisia jätteiden keräys ja vastaanottopalveluita. Ekopisteemme on tarkoitettu jokapäiväisille kierrätettäville jätteille. Hyötyjäteasemilla otetaan vastaan henkilöautojen peräkärrykuormia ja harvemmin syntyviä jätteitä, kuten kodinkoneita, puutarhajätteitä ja vaarallisia jätteitä.

Jätteiden kuljetukset tapahtuvat urakoitsijoidemme toimesta, mutta asiakaskontakit hoitaa oma henkilökuntamme. Asiakkaidemme tyytyväisyyttä kartoitamme säännöllisillä kohdennetuilla kyselyillä. Kyselyistä saatavan tiedon avulla pyrimme parantamaan palveluitamme yhteistyössä urakoitsijoiden ja muiden alan toimijoiden kanssa.

 Jätteiden keräys kiinteistöltä

 • kerätään poltettava jäte, biojäte, lasi, metalli, pahvi
 • kuljetusurakat on kilpailutettu, niitä hoitaa kuusi urakoitsijaa
 • palvelun piirissä on n. 40 000 kotitaloutta
 • päivittäin tyhjennetään reilusti yli 2000 jäteastiaa

Ekopisteet

 • vastaanottopaikka kodin jokapäiväisille kierrätettäville jätteille
 • astiat lasille, pienmetallille, paperille (212 ekopistettä) sekä kartongille (37 pistettä)
 • 212 kpl kotitalouksien käytössä
 • ekopisteillä kerätään vuosittain n. 3,6 kg hyödynnettäviä jätteitä asukasta kohti

Hyötyjäteasemat

 • vastaanottopaikka kodin satunnaisesti syntyville ja isokokoisille jätteille, sähköromuille ja vaarallisille jätteille
 • helposti saavutettavissa omassa kotikunnassa. Asemia on yhteensä 15 kpl
 • kävijöitä on noin 17 000 vuosittain

Vaarallisten jätteiden vastaanotto

 • kodin vaarallisten jätteiden vastanotto hyötyjäteasemilla, Ylivieskan jätekeskuksessa ja 8 kertaa vuodessa kierrätyspäivillä (Alavieska, Kestilä, Merijärvi, Piippola)
 • kodin lääkejätteen vastaanotto apteekeissa
 • vaarallisia jätteitä kerätään talteen noin 3,3 kg asukasta kohti vuosittain

Muut palvelut

 • jätteiden vastaanotto Ylivieskan jätekeskuksessa, esim. rakennus- ja purkujätteet, erityiskäsiteltävät jätteet (kuten asbesti), pilaantuneet maa-ainekset
 • jäteneuvonta
 • noutopalvelut, koura- ja piennouto
 • vaihtolava
 • astiat