Liima

Löydä oikea paikka jätteelle

Liima

Synonyymit: epoksiliima, erikeepperi, liimapuikko, liimapullo

Liuotinta sisältävät liimat ja epoksiliimat ovat vaarallista jätettä. Tunnistat vaarallisen jätteen vaaramerkistä. Vie vaaralliset jätteet keräykseen!
Liimapuikot ja liimat, jotka eivät sisällä liuotinta ovat poltettavaa jätettä.
  • Poltettava jätePoltettava jäte

    Huomioi palakoko! Alle 1m pituiset jätteet voit laittaa omaan jäteastiaan. Yli 1 m pituiset jätteet tulee toimittaa hyötyjäteasemalle, lajittelupihalle tai Ylivieskan jätekeskukseen.

  • Vaarallinen jäteVaarallinen jäte

    Vaarallinen jäte kannattaa viedä keräykseen vähintään kerran vuodessa. Vaarallista jätettä vastaanotetaan lajittelupihoilla ja hyötyjäteasemilla. Tunnista vaarallinen jäte www.vaarallinenjate.fi

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+