Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen

Biojätteiden lajittelu tulee pakolliseksi Ylivieskan taajaman kaikilla asuinkiinteistöillä 1.7.2024 alkaen. Jätelaista tuleva velvoite koskee yli 10 000 asukkaan taajamien kaikkia asuinkiinteistöjä – myös omakotitaloja ja vapaa-ajan asuntoja.

Jokilaaksojen jätelautakunta on tehnyt taajamarajauksen alueesta, joka kuuluu biojätteen lajitteluvelvoitteen piiriin. Taajamarajaus on nähtävillä jätelautakunnan verkkosivuilla.

Kysely biojätteen lajitteluvelvoitteen piiriin kuuluville asukkaille

Lähetämme kyselykirjeen kaikille velvoitteen piiriin kuuluville pientaloasukkaille marras-joulukuun vaihteessa. Kyselyssä selvitetään, kummalla tavalla asukkaat hoitavat lajitteluvelvoitteen kiinteistöllä: kompostoimalla biojätteet lämpökompostorilla vai keräämällä ne omaan biojäteastiaan, jonka Vestia käy tyhjentämässä. Asukkaan on mahdollista sopia myös lähinaapurin kanssa yhteisestä lämpökompostorista tai biojäteastiasta.

Kompostoinnin valitsevat vastaavat itse jätehuoltomääräysten mukaisen kompostorin hankinnasta, kompostorin ylläpidosta ja tyhjentämisestä sekä kompostointi-ilmoituksen lähettämisestä Jokilaaksojen jätelautakunnalle. Biojätteen keräyksen valitseville Vestia toimittaa biojäteastian veloituksettomasti ja liittää kiinteistön biojätteen keräysreitille. Asukkaan maksettavaksi jäävät biojäteastian tyhjennysmaksut.

Vastausten perusteella suunnittelemme ja toteutamme mahdollisimman kustannustehokkaat biojätereitit sekä varaudumme jäteastiahankintoihin ja niiden toimituksiin.

Kyselylomake tulee palauttaa postitse tai täyttää verkossa viimeistään 31.1.2024.

Lue lisää aiheesta täällä.

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+