Pöydällä roskapusseja, joiden sisältöä suojapukuiset henkilöt tutkivat.

Ylivieskan jätteen koostumustutkimus: 38 % poltettavasta jätteestä on biojätettä

Vestialla suoritetussa poltettavan jätteen koostumustutkimuksessa selvitettiin lajittelemattomien hyötyjätteiden osuutta poltettavasta jätteestä. Tutkimuskohteena oli Ylivieskan taajamasta kerätty poltettava jäte. 38 prosenttia tutkitusta jätteestä oli biojätettä. Huhtikuussa suoritettu tutkimus on osa opinnäytetyötä.

Tutkittavana Ylivieskan taajamasta kerätty poltettava jäte

Poltettavan jätteen laatua ja lajittelun tasoa selvitettiin jätteen koostumustutkimuksen avulla huhtikuussa. Tutkimus suoritettiin osana opinnäytetyötä Ylivieskan jätekeskuksessa. Tutkimuksen kohteena oli Ylivieskan taajama-alueelta pääosin omakotitaloista kerätty poltettava jäte. Tutkimusalue valittiin olemassa olevien poltettavan jätteen tyhjennysreittien perusteella. Tutkimuksen näytemäärä oli 133 kiloa roskapussijätettä.

Biojätteen osuus poltettavasta jätteestä on merkittävä

Tutkimuksessa roskapussit avattiin yksitellen ja sisältö lajiteltiin jätelajeittain. Poltettavan jätteen seasta löytyi 38 % biojätettä, 7 % muovipakkauksia, 6 % kartonkia, 5 % tekstiilejä, 2 % lasipakkauksia, 2 % metallia ja 1 % paperia. Otannasta 39 % oli oikein lajiteltua poltettavaa jätettä.

Tuloksia tarkastellessa on huomioitava, että pusseissa jätelajit sekoittuivat toisiinsa. Mikäli materiaaleja ei voitu erottaa, ne lajiteltiin pääasiallisen jätelajin mukaan. Pakkausjätteet myös likaantuivat pusseissa, mikä hankaloitti pakkausten alkuperäisen kierrätyskelpoisuuden arviointia.

Tulosten perusteella biojätteen osuus poltettavasta jätteestä on merkittävä. Ylivieskassa heinäkuussa voimaan tulevan biojätteen lajitteluvelvoitteen toivotaan tuovan positiivisia vaikutuksia jätteen laatuun ja poltettavan jätteen määrän odotetaan laskevan. Kun eri jätelajit lajitellaan poltettavasta jätteestä erilleen, voidaan materiaalit hyödyntää optimaalisemmin.

Tutkimus osana opinnäytetyötä

Poltettavan jätteen koostumustutkimus oli osa Vaasan Ammattikorkeakoulussa ympäristöteknologiaa opiskelleen ja Vestialla työskentelevän Ella Björkmanin opinnäytetyötä. Opinnäytetyön aiheena oli biojätteiden erilliskeräys Ylivieskassa.

Opinnäytetyö: https://www.theseus.fi/handle/10024/853562