Jäteauton kuljettaja tyhjentää omakotitalon jäteastiaa jäteautoon.

Vestian vuosikertomus 2022

Jätteen määrä väheni – asiakasmäärä lisääntyi

Vestian vuosikertomus 2022 on julkaistu. Vuosikertomuksesta käy ilmi, että yhtiön kokonaisjätteen määrä laski 13 % vuonna 2022. Kuntalaiset olivat kuitenkin aktiivisia jätteen kierrättäjiä, sillä kävijämäärä kasvoi hyötyjäteasemilla ja lajittelupihoilla 26 % vuoteen 2021 verrattuna. Vestian tulos, nettotulos ja omavaraisuusaste paranivat sähkön korkean hinnan takia.

Vestialla kokonaisjätteen määrä laski neljättä vuotta perättäin, ollen 31 533 tonnia (-13 %). Asukasta kohden kuitenkin vaarallisten jätteiden määrä nousi 12 % (2,6 kg) ja poltettavan jätteen määrä laski 3 % (174 kg). Aiempien vuosien tapaan kerätystä jätteestä jopa 99 % pystyttiin hyödyntämään mm. energiana, lämpönä, polttoaineena ja uusina materiaaleina.

Kävijämäärä jatkoi kasvuaan (+26 %) ollen reilut 42 400 asiakaskäyntiä. Kasvu selittyy lajittelupihaverkoston laajentamisella lähes koko toimialueelle ja lajittelupihojen pidemmillä aukioloajoilla aiempiin hyötyjäteasemiin verrattuna.

Vestialle mennyt vuosi oli poikkeuksellinen, sillä vaikka kuljetuskustannukset ja inflaatio kasvoivat, tulos oli odotettua parempi.

– Sähkön hinnan nousu tuli yllätyksenä ja näkyy tuloksessa. Sähkön korkea hinta selittää hyvän tuloksen, toteaa Vestia Oy:n toimitusjohtaja Olavi Soinio.

Vestian osaomisteisen jäte-energialaitoksen Westenergy Oy Ab:n polttamasta jätteen energiasta jopa 60 % menee Vaasan Sähkön kaukolämmön ja sähkön tuotantoon.

Vestia Oy:n liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa ja tulos reilut 641 000 euroa. Nettotulosprosentti oli 6,4 % ja omavaraisuusaste 58 %. Vestia Oy:n omistajat kokoontuivat käsittelemään yhtiöjärjestyksen mukaisesti edellisvuoden toimintaa yhtiökokoukseen 29.5.2023.

Vestian vuosikertomukseen 2022 voit tutustua osoitteessa: https://julkaisut.vestia.fi/vuosikertomus-2022/

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+