Vestia Oy mukana kehittämässä poistotekstiilien keräystä

Vestia Oy on lähtenyt mukaan tekstiilien kierrätystä edistävään hankkeeseen Telaketju -yhteistyöverkoston kautta. Telaketju-nimi on lyhennys tekstiilin keräys, lajittelu ja hyödyntämisverkostosta. Kokeiluhankkeessa kehitetään poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja.

”Haluamme olla kehittämässä poistotekstiilien keräystä toiminta-alueellamme. Koemme tekstiilien uusiokäytön ja kierrätyksen tärkeänä osana tulevaisuuden kiertotaloutta ja laaja toimintaverkostomme mahdollistaa kattavan poistotekstiilien keräyksen.” kertoo Vestian toimitusjohtaja Olavi Soinio.

Poistotekstiili on tarpeetonta tekstiiliä, joka sisältää sekä tekstiilijätteet että käytetyt ja ehjät tekstiilit eli tekstiilituotteet. Poistotekstiilejä ei tule sekoittaa käyttökelpoisiin vaatteisiin. Ehjiä ja puhtaita vaatteita voi kierrättää Vestian toimialueella muun muassa lähes kolmessakymmenessä UFFin vaatekeräyspisteessä.

Telaketjua koordinoivat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja VTT. Verkostossa on mukana poistotekstiilin kerääjiä ja jalostajia, esiprosessointia ja automatisoitua lajittelua kehittäviä tahoja, lopputuotteita hyödyntäviä yrityksiä, sosiaalista työtä järjestävien työkeskuksia, jätelaitoksia, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja kaupunkeja.

Lisätietoja:

Olavi Soinio, toimitusjohtaja Vestia Oy,
olavi.soinio@vestia.fi 044 751 8670

Sini Ilmonen, Telaketju -kokeiluhankkeen koordinaattori,  
sini.ilmonen@lsjh.fi, 040 867 0139

Lisätietoa Telaketjuhankkeesta: https://telaketju.turkuamk.fi/