Vestia Oy alentaa jätemaksuja toistamiseen

Vestia Oy alentaa kotitalouksista kerättävän poltettavan jätteen ja biojätteen jätemaksuja ensi vuoden alusta viisi prosenttia. Edellisen kerran Vestia Oy alensi asiakasmaksuja tälle vuodelle saman verran.

Vestian toimitusjohtaja Antero Isokoski on erittäin tyytyväinen kehitykseen. Yhtiö hoitaa nyt monien vaikeiden vuosien jälkeen sitä jätehuollon kokonaisuutta, jonka omistajakunnat alun perin sille antoivat tehtäväksi. Jätehuollon toimintaketjut on saatu tehokkaiksi. Jätteiden keräys- ja kuljetus toimii hyvin ja vastaanotetuista jätteistä hyödynnetään materiaalina ja energiana n. 96 %. Vuosien aikana tehdyt merkittävät investoinnit toimivat kustannustehokkaasti ja niiden tuottama hyöty voidaan näin tulouttaa asiakkaille alentuvina jätemaksuina. Isokoski antaa kiitosta myös asiakkaille, joiden jätteiden lajittelun parantuminen edesauttaa tehokkaan kierrätyksen toteutusta.

Merkittävin muutos asiakkaille ensi vuoden osalta on, että pyörättömien jäteastioiden käyttö päättyy tämän vuoden lopussa. Jos asiakkaalla on ensi vuonna vielä pyörätön jäteastia, peritään siitä korotettu tyhjennysmaksu. Pyörälliset astiat lisäävät jätteenkuljettajan työturvallisuutta ja vähentävät tapaturmien riskiä.

Isokoski muistuttaa Vestian tänä vuonna aloittamasta noutopalvelusta sellaisille jätteille, joita ei voi laittaa omaan jäteastiaan eikä ekopisteiden jäteastioihin. Tällaisia jäte-esineitä ovat esimerkiksi käytöstä poistetut kodinkoneet, huonekalut ja muut isommat esineet. Kouranoutopalvelu sopii irtonaisille jätteille kuten risuille, rakennus- ja purkujätepuulle, maatalousmuoveille sekä muille vastaaville jätteille.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Vestian palveluihin

Vestia toteutti syksyn aikana asiakastyytyväisyyskyselyn yhtiön tuottamista jätehuoltopalveluista. Kyselyyn vastasi lähes 800 kotitalousasiakasta. Vastauksia saatiin kaikista omistajakunnista niin taajamista kuin haja-asutusalueiltakin.

”Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2014. Asiakkaiden tyytyväisyys Vestian palveluihin on lisääntynyt. Useimpien palvelujemme osalta olemme saaneet asiakkailta erinomaisen arvosanan. Asiakkaiden tyytyväisyys ja hyvä palaute kannustavat meitä edelleen kehittämään toimintaamme asiakkaiden hyväksi”, toteaa Isokoski.

Asiakkaistamme 88 % on tyytyväisiä yleensä jätehuoltoon. Yli 90 %:n mielestä perustehtävä eli jäteastian tyhjennys hoituu sovitulla tavalla.

”Asiakaspalvelun laatuun, saatavuuteen ja saatuun palveluun ollaan erittäin tyytyväisä. Sähköisten palvelujen käyttö jatkaa jatkuvasti kasvuaan. Siihen tulemme jatkossa myös panostamaan entistä enemmän”, toteaa Isokoski.

Asiakkaat kokevat jätteiden lajittelun kohtalaisen tai erittäin helpoksi. Tämä näkyy myös siinä, että lajiteltujen jätteiden määrät ovat lisääntyneet 3 vuoden aikana n. 5 %. Yli 90 % vastanneista kotitalouksista lajittelee hyödynnettävät jätteet ja toimittaa ne asianmukaiseen keräykseen.

”90 % asiakkaista pitää jätehuollon maksuja kohtuullisina. Olemme siis onnistuneet perustehtävässämme – tuottaa kuntalaisille kohtuuhintaiset jätehuoltopalvelut”, iloitsee Isokoski.

Tulevaisuuden uhkakuvia

Kunnallisen jätehuollon tulevaisuuteen liittyy kuitenkin uhkia. Nykyisen hallituksen suunnitelmissa on supistaa jälleen kerran kuntien vastuuta jätehuollossa ja on siirtää jätehuoltoa yksityisille yrityksille. Muutos on jo kolmas 10 vuoden sisällä.

Vestian kuten muidenkin kunnallisten jäteyhtiöiden investoinnit jätteiden hyödyntämiseen on tehty sen perusteella, mikä on lainsäädännössä ollut kuntien vastuulla. Kun nyt merkittävä osa olisi siitä siirtymässä yksityisille markkinoille, jää jäteyhtiöiden laitokset vajaakäytölle ja kustannukset nousevat. Suomessa säädettiin lisäksi EU:n tiukimmat rajoitukset kunnallisille toimijoille tarjota palveluja omistajien ulkopuolelle. Tämän nostaa myös jäteyhtiöiden kustannuksia. Maksajina ovat tavalliset kuntalaiset, joiden jätteet on joka tapauksessa hoidettava. Jätemaksut saattavat lähivuosina nousta jopa kymmenillä prosenteilla.

Lisätietoja:

Antero Isokoski

puh. 044 710 8721

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+