UFF:n vaatekeräys keskeytetty poikkeustilanteen ajaksi

Useiden Vestian ylläpitämien ekopisteiden yhteydessä toimiva UFF:n vaatekeräys on keskeytetty alueellamme poikkeustilanteen vuoksi. Koronavirus on vaikeuttanut UFF:n vaatekeräyspisteiden kautta kerättyjen vaatteiden toimittamista eteenpäin. Tämän vuoksi UFF on sulkenut osan vaatekeräyspisteistään ja ohjaa viemään vaatteita kierrätykseen vasta poikkeustilan päättymisen jälkeen.

Vaatteet tulee säilöä kuivassa

Keräyspisteisiin viemisen sijaan vaatteet tulee toistaiseksi säilöä kuivissa tiloissa. Kuivasäilytys takaa vaatteiden kierrätettävyyden sen jälkeen, kun tilanne jälleen normalisoituu. Kuivassa säilötyt vaatteet voidaan myöhemmin kierrättää käytettäväksi niiden alkuperäisessä käyttötarkoituksessa – vaatteina.

Toimintaohjeet poikkeusolojen aikana:

  • Älä vie vaatteita suljettuun keräyspisteeseen.
  • Vältä vaatteiden viemistä myös vielä auki oleviin pisteisiin häiriön aikana.
  • Säilytä kierrätysvaatteet suljetuissa pusseissa, kuivassa tilassa. Tilan ei tarvitse olla lämmin.
  • Seuraa tietoja vaatekeräyspalvelun toiminnasta: http://uff.fi/kerayspisteet/

UFF seuraa tilanteen kehittymistä ja avaa palvelun uudelleen täydessä laajuudessa heti sen tullessa mahdolliseksi.

Poikkeusolojen jälkeen keräyspisteiden tyhjennyksessä voi ilmetä ruuhkaa tai keräyslaatikot voivat olla epätavallisen täysiä. Täydestä keräysastiasta voi ilmoittaa sähköpostitse vaatekerays@uff.fi tai jättää viestin vastaajaan (09) 2764 7622.

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+