Poltetaanko sinun jätteesi hiilineutraalisti tulevaisuudessa?

Kyllä, jos se on kiinni Vaasassa sijaitsevan jätevoimalaitoksen Westenergy Oy Ab:n tahtotilasta. Westenergyn tavoitteena on nimittäin saada energiantuotanto hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Westenergy on käynnistänyt yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa kiertotaloushankkeen, jossa selvitetään Westenergylle parhaiten soveltuva hiilidioksidin talteenottoteknologia sekä arvioidaan hiilidioksidin varastoinnin ja hyödyntämisen mahdollisuuksia. Parhaassa tapauksessa hiilidioksidi myös hyödynnetään kiertotalousmallin mukaisesti.

Vestia Oy:ssä ollaan hyvillään, että jätteistä saataisiin sähköä ja kaukolämpöä nykyistä ympäristöystävällisemmin. Vestia Oy omistaa Westenergystä reilut 19% ja vie kaiken palavan jätteen uusiokäytettäväksi jätevoimalaitokseen. Vuonna 2019 palavaa jätettä vietiin Vestialta Vaasaan kaikkiaan reilut 23 407 tonnia.

Hiilidioksidi on merkittävä kasvihuonekaasu, joka edistää ilmaston lämpenemistä. Hiilidioksidin talteenoton teknologiaa on kehitetty vuosikymmenien ajan, mutta talteenottoon vaadittavat ratkaisut ovat olleet liian kalliita toteutettavaksi.

Tutustu lisää jätteiden hyödyntämiseen Westenergyllä täältä.

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+