Jätekuljetukset

Vestia hoitaa toimialueellaan asuinkiinteistöjen ja julkisen palvelun laitosten jätekuljetukset.

Jätekuljetukset on kilpailutettu ja niitä hoitaa kuusi urakoitsijaa, joista suurin osa on paikallisia perheyrityksiä.

Keskitetysti kilpailutetut kuljetukset on useissa tieteellisissä tutkimuksissa todettu edulliseksi, ympäristöystävälliseksi ja kaikille asukkaille tasapuoliseksi tavaksi järjestää jätteiden keräys.  Kuljetushinnat pysyvät kohtuullisina, kun säännölliset urakkatarjoukset varmistavat aidon kilpailutilanteen.

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+