Muovipakkausten puristin

Muovipakkausten kierrättämisessä huomio määrän lisäksi laatuun

Muovipakkausten kierrättäminen on lisääntynyt Vestia Oy:n toimialueella taloyhtiöiden ja lajittelupihojen muovipakkausten erilliskeräyksen myötä. Keräilymäärien kasvaessa on muovipakkausten keräilyastioissa enemmän myös sinne kuulumatonta jätettä, joka vaikuttaa uusiokäyttöön päätyvän muovin määrään. Vääränlaisen muovin ja väärien jätteiden päätyminen muovipakkausten joukkoon on haasteena erityisesti Vestian lajittelupihoilla, joissa puristimiin on eksynyt mm. suuria muoviesineitä. Ongelman vähentämiseksi on lajittelupihojen puristimien suuaukkoja pienennetty ja lisätty lajitteluohjeistusta.

Vain osa muovipakkauksista päätyy uusiomuoviksi

Kotitalouksien muovipakkauksia kerättiin Vestian toimialueella vuonna 2020 asukasta kohden 2,4, kg ja vuonna 2021 määrä oli 3,3 kg. Kierrätysmäärän suhteen suuntaus on hyvä, mutta tällä hetkellä muovia päätyy uusiokäyttöön Vestialta murto-osa.

– Elo-syyskuun aikana saimme lajittelupihoiltamme muovipakkauksia jatkojalostettavaksi 340 kg ja loput 10 480 kg jouduttiin toimittamaan jäte-energiaksi. Lukujen toivoisi olevan toisinpäin, vaikka vääränlaisesta muovista tuleekin uusiomuovituotteiden sijasta sähköä ja kaukolämpöä, toteaa Vestian toimitusjohtaja Olavi Soinio.

Muovipakkausten puristimista on Vestialla löytynyt esimerkiksi pressuja, muoviputkia, ämpäreitä ja muovikoreja. Mikään näistä ei ole muovipakkaus vaan ne ovat muovituotteita, ja siksi ne tulee lajitella poltettavaan jätteeseen. Lisäksi vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät muovipakkaukset esim. öljy- tai kemikaalikanisterit tulee lajitella vaarallisiin jätteisiin.

 

Muovipakkaus ei ole sama kuin muoviesine

Muoviesineet koostuvat usein monesta eri muovista ja niissä saattaa olla lisäksi ei-muovisia (esim. metallisia) osia, jotka vaikeuttavat kierrätystä. Lisäksi muovia on useita eri laatuja, ja jotta muovia pystytään kierrättämään tehokkaasti, tarvitaan siihen tasainen virta tasalaatuista muovia.

Muovipakkausten erilliskeräyksen taustalla on lakisääteinen tuottajavastuu, joka koskee vain pakkauksia, ei muovituotteita. Muovipakkausten valmistajat maksavat erilliskeräyksestä, mutta muovituotteiden valmistajat eivät.

Lue lisää muovipakkausten lajittelusta täältä.

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+