Parafiiniöljy

Löydä oikea paikka jätteelle

Parafiiniöljy

  • Vaarallinen jäteVaarallinen jäte

    Vaarallinen jäte kannattaa viedä keräykseen vähintään kerran vuodessa. Tunnista vaaralline jäte www.vaarallinenjate.fi