Asbesti

Löydä oikea paikka jätteelle

Asbesti

Synonyymit: eristemateriaalit - sisältää asbestia, toja-levy, tojax, varttikate, varttikatto

Asbesti on kuitumainen mineraali, joka on haitallista terveydelle.

Asbestia voi olla muun muassa:

  • vanhojen lämpöputkien ja ilmanvaihtokanavien eristeissä
  • palonsuoja-, kosteus- ja äänieristeissä
  • lattia- ja kattolaatoissa (kuten Vartti-kate)
  • julkisivupinnoitteissa (kuten mineriittilevyt)
  • vanhojen talojen huopakatteissa (lähinnä ennen vuotta 1980 laitettu kattohuopa).

Otamme vastaan kotitalouksien asbestijätettä Ylivieskan jätekeskuksen lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla (alle 20 kg maksuton). Asbesti on pakattava tiiviisti suljettuun pakkaukseen, esim. kaksinkertaiseen, teipattuun muoviin.

1.1.2016 voimaan tulleen lain mukaan asbestipurkutyö on luvanvaraista työtä ja se tulee teettää työsuojelupiirin valtuuttamalla purkuyrityksellä.

  • Vaarallinen jäteVaarallinen jäte

    Vaarallinen jäte kannattaa viedä keräykseen vähintään kerran vuodessa. Tunnista vaaralline jäte www.vaarallinenjate.fi