Asbesti

Löydä oikea paikka jätteelle

Asbesti

Synonyymit: aspesti, eristemateriaalit - sisältää asbestia, toja-levy, tojax, varttikate, varttikatto

Asbesti on kuitumainen mineraali, joka on haitallista terveydelle.

Asbestia voi olla muun muassa:

  • vanhojen lämpöputkien ja ilmanvaihtokanavien eristeissä
  • palonsuoja-, kosteus- ja äänieristeissä
  • lattia- ja kattolaatoissa (kuten Vartti-kate)
  • julkisivupinnoitteissa (kuten mineriittilevyt)
  • vanhojen talojen huopakatteissa (lähinnä ennen vuotta 1980 laitettu kattohuopa).

Otamme vastaan kotitalouksien asbestijätettä Ylivieskan jätekeskuksessa. Alle 20 kg erät asbestia yhtenä kappaleena voi toimittaa myös hyötyjäteasemille ja lajittelupihoille henkilökunnan palveluaikoina. Tätä suuremmat erät tulee toimittaa ainoastaan Ylivieskan jätekeskukseen raskaan kaluston vaaka-aseman kautta. Asbesti on pakattava tiiviisti suljettuun pakkaukseen, esim. kaksinkertaiseen teipattuun muoviin.

1.1.2016 voimaan tulleen lain mukaan asbestipurkutyö on luvanvaraista työtä ja se tulee teettää työsuojelupiirin valtuuttamalla purkuyrityksellä.

  • Vaarallinen jäteVaarallinen jäte

    Vaarallinen jäte kannattaa viedä keräykseen vähintään kerran vuodessa. Vaarallista jätettä vastaanotetaan hyötyjäteasemilla ja lajittelupihoilla. Tunnista vaaralline jäte www.vaarallinenjate.fi