Elinkeinoministeri vihki Vestian etävalvomon

Vestia Oy:n uusi lajittelupihojen etävalvomo vihittiin käyttöön maanantaina 21.9. Vihkimisen suoritti elinkeinoministeri Mika Lintilä. Etävalvomo on jätehuoltoalalla ensimmäinen ja ministeri Lintilä toikin puheessaan esille, että Vestian käyttöönottama automatiikka- ja valvomoratkaisu voivat kiinnostaa myös ulkomailla.

Vestia edelläkävijä jätehuoltoalalla

Elinkeinoministeri Lintilä muisteli puheensa aluksi Vestian perustamista ja toi esille, kuinka yritys on ottanut isoja harppauksia jätehuoltoyhtiönä. Hän on sitä mieltä, että nyt käyttöönotetulla lajittelupihojen etävalvonnalla voi olla kiinnostusta myös muualla kuin Suomessa.

Myös Suomen Kiertovoima ry:n toimitusjohtaja Riku Eksymä toi puheessaan esille, että Vestia on edelläkävijä kuntaomisteisena jätehuoltoyhtiönä palveluiden digitalisoimisessa. Hänen mielestään nyt vihitty automatisoitu lajittelupihapalvelu toimii esimerkkinä muille jätehuoltoyhtiöille. Lisäksi Eksymä toivoi, että Vestialla pitkään käytössä ollut kuntien järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä saataisiin uuden jätelain myötä toimintamalliksi koko Suomessa.

Teknologian hyödyntäminen Vestian toiminnassa ei tosiaan pääty lajittelupihojen automatisointiin, sillä Vestian toimitusjohtaja Olavi Soinio kertoi puheessaan kehitteillä olevasta jätteiden kuvantunnistamispalvelusta. Tulevaisuudessa tämä tarkoittaa jätteiden tunnistamista ja lajitteluohjeistusta keinoälyn avulla.

Automatisointi pidentää aukioloaikoja

Vestia Oy on ensimmäinen kuntaomisteinen jätehuoltoyhtiö, joka toteuttaa asiakkaiden toiveet pidemmistä aukioloajoista etävalvomoratkaisun avulla. Etävalvomon avulla asiakkaat voivat asioida lajittelupihoilla myös silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Kalajoen automatisoitu lajittelupiha on otettu käyttöön syyskuun puolessa välissä ja seuraava automatisoitu lajittelupiha avataan Pyhäjärvelle 26.10.2020.

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+