Asiointikokemus lajittelupihoilla hyötyjäteasemia parempi

Vestia Oy:n hyötyjäteasemilla ja lajittelupihoilla tehdystä asiakaskyselystä käy ilmi, että asiakkaiden asiointikokemus on parantunut hyötyjäteasemien muuttamisesta etävalvotuiksi, itsepalvelumallilla toimiviksi lajittelupihoiksi. Isoin parannus on lajittelupihojen pidemmät aukioloajat. Lajittelupihakyselyyn vastanneista aukioloaikoja piti riittävänä 92 %, kun vastaava tulos hyötyjäteasemakyselyssä oli 59 %. Itsepalvelumallilla toimivat lajittelupihat ovat avoinna ma-pe klo 9–17 ja hyötyjäteasemat 1–2 kertaa viikossa kolme tuntia. Lajittelupihojen asiakkaat kokivat hyötyjäteasemia paremmiksi myös jätteiden lajitteluun tarkoitettujen opasteiden ja kylttien ymmärrettävyyden, ajojärjestelyt sekä asioinnin helppouden.

Molemmissa kyselyyn vastanneet olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa asiakaspalveluun, erityisesti sen asiantuntevuuteen ja ystävällisyyteen.  Vestian toimintaan oltiin myös kokonaisuutena erittäin tyytyväisiä. Alhaisin keskiarvo oli 8,8 ja korkein 9,8 (arviointiasteikko 1–10).

Vestia Oy:n asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin paperi- ja nettikyselynä kaikilla 11 hyötyjäteasemalla ja kaikilla viidellä lajittelupihalla heinäkuussa 2021. Vastauksia kyselyyn saatiin kaikkiaan 485 asiakkaalta. Viimeksi asiakastyytyväisyyskysely tehtiin Vestian hyötyjäteasemilla vuonna 2018.

Lisätietoja:

Mervi Väisänen, viestintä- ja henkilöstöpäällikkö mervi.vaisanen@vestia.fi 044 749 3948

Olavi Soinio, toimitusjohtaja olavi.soinio@vestia.fi 044 751 8670

Ylivieskan taajamassa lajiteltava biojätteet 1.7.2024 alkaen.Lue lisää.
+