Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin lokakuussa 2017. Sen avulla pyrittiin kartoittamaan omakotitaloissa asuvien kotitalouksien mielipiteitä ja käsityksiä jätekuljetuksista, asiakaspalvelusta, hinnoista ja laskutuksesta sekä jätehuollon palveluista.

Kysely lähetettiin kaikille sähköpostinsa antaneille kotitalouksille. Kyselylomakkeen pystyi täyttämään myös meidän verkkosivuilla vierailleet asiakkaat. Yhteensä vastanneita oli 777 kappaletta. Eniten vastauksia tuli Ylivieskasta, Kalajoelta, Nivalasta, Oulaisista ja Haapavedeltä.

Vastaajista noin 90 % oli tyytyväisiä jätehuoltoonsa.  Tärkeimpinä asioina pidettiin, että jäteastia tyhjennetään sovitun mukaisesti, ekopisteitä on riittävästi ja niissä on tilaa jätteille sekä mahdollisimman suuri osa jätteistä menee hyödynnettäväksi.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden kesken arvottiin puolen vuoden jäteastian tyhjennykset, kaksi 50 €:n lahjakorttia S-ryhmän myymälöihin sekä tuotepalkintoja. Pääpalkinto meni tällä kertaa Kalajoelle.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!