Lääkkeet

Löydä oikea paikka jätteelle

Lääkkeet

Toimita vanhentuneet ja yli jääneet lääkkeet apteekkiin suljetussa läpinäkyvässä pussissa.
  • Vaarallinen jäteVaarallinen jäte

    Vaarallinen jäte kannattaa viedä keräykseen vähintään kerran vuodessa. Tunnista vaaralline jäte www.vaarallinenjate.fi