Jogurttipurkin metallikansi

Löydä oikea paikka jätteelle

Jogurttipurkin metallikansi

  • PienmetalliPienmetalli

    Pienmetallia kerätään ekopisteillä ja taloyhtiöiden erilliskeräilyssä.