Akryylimassa

Löydä oikea paikka jätteelle

Akryylimassa

Toimita akryylimassaa sisältävä tuubi hyötyjäteasemalle tai Ylivieskan jätekeskukseen lajittelupihalle vaarallallisten jätteiden keräykseen.

Tyhjä tuubi on poltettavaa jätettä.

  • Poltettava jätePoltettava jäte

    Huomioi palakoko! Alle 1m pituiset jätteet voit laittaa omaan jäteastiaan. Yli 1 m pituiset jätteet tulee toimittaa Ylivieskan jätekeskukseen lajittelupihalle tai hyötyjäteasemalle.

  • Vaarallinen jäteVaarallinen jäte

    Vaarallinen jäte kannattaa viedä keräykseen vähintään kerran vuodessa. Tunnista vaaralline jäte www.vaarallinenjate.fi