Voimapaperi – märkäluja paperi

Poltettava jäte

Poltettava jäte lajitellaan kodin omaan jäteastiaan