Vestia ja Vesikolmio selvittävät yhteisen biokaasulaitoksen rakentamista Kalajoelle

Vestia Oy ja Vesikolmio Oy suunnittelevat yhteistä biokaasulaitosta Kalajoelle Vesikolmion keskuspuhdistamon yhteyteen. Biokaasulaitos käyttäisi raaka-aineena Vesikolmion jätevesilietettä ja Vestian erilliskeräämää biojätettä.

Kyseessä on ympäristöinvestointi, joka toteutuessaan edistäisi kiertotaloutta ja pienentäisi hiilijalanjälkeä.

– Tulevan jätelainsäädännön myötä biojätteen erilliskeräys tulee lisääntymään merkittävästi, minkä seurauksena oman paikallisen käsittelyratkaisun kehittäminen on nähty järkeväksi selvittää niin talouden kuin ympäristönkin kannalta järkeväksi, toteaa Vestia Oy:n toimitusjohtaja Olavi Soinio.

Biokaasulaitos voisi tuottaa lämpö- ja sähköenergiaa sekä liikennepolttoainetta. Arvio energian vuosituotannosta on noin 8 000 megawattituntia.

Vesikolmio ja Vestia selvittävät biokaasulaitoksen rakentamista yhdessä Envitecpolis Oy:n kanssa. Parhaillaan selvitetään muun muassa sitä, mikä on kustannustehokkain tapa hyödyntää biokaasulaitosta.

Jos hanke etenee toteutukseen, sen jälkeen ovat vuorossa luvittaminen sekä investointitukien hakeminen. Hinta-arvio hankkeelle on 5 miljoonaa euroa, ja sen rahoitukseen haetaan valtion investointitukea. Aikataulu lopulliselle laitoksen toteutukselle riippuu Vesikolmion ja Vestian omistajakuntien käsittelyaikataulusta.


Lisätietoja:

Olavi Soinio, toimitusjohtaja Vestia Oy, 044 751 8670 / olavi.soinio@vestia.fi

Risto Bergbacka, toimitusjohtaja, Vesikolmio Oy, 044 0890 777 / risto.bergbacka@vesikolmio.fi

Taloyhtiöissä oltava jäteastiat pakkausjätteille ja pienmetallille 1.7.2023 alkaen.Lue lisää.
+