Jätteiden vastaanotto ja käsittely

Yritysten jätteitä otetaan vastaan Ylivieskan jätekeskuksessa. Jos tuot keskukseen jätettä säännöllisesti, kannattaa kanssamme tehdä laskutussopimus. Pienempiä määriä yritystoiminnassa syntyvää jätettä voidaan ottaa vastaan myös hyötyjäteasemilla.

Jätteet hyötykäyttöön!

Jätekeskuksessa hyötyjätteet esikäsitellään ja siirtokuormataan jatkokäsittelyä varten. Pilaantuneet maa-ainekset, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet, lasijäte sekä kivi- ja betonijäte käsitellään paikanpäällä.

Vestian keräämästä jätteestä kaikkiaan hyödynnetään noin 90 prosenttia. Teollisuuden raaka-aineina hyödynnetään metalli-, kartonki-, paperi- ja posliinijäte sekä sähkö- ja elektroniikkaromusta saatavaa jätettä. Energiajäte ja poltettava jäte hyödynnetään sähköksi ja kaukolämmöksi Westenergy Oy:n jätteenpolttolaitoksessa.

Jätteet, joita ei voida hyödyntää materiaalina tai energiana, sijoitetaan kaatopaikalle.

Päivitä yhteystietosi 31.3.2020 mennessä ja osallistu samalla 50,00 euron S-ryhmän lahjakorttien arvontaan! Ilmoita tiedottäällä.
+