Jätehuoltomääräysten opas kotitalouksille

Jokilaaksojen jätelautakunta on hyväksynyt Vestia Oy:n toimialueelle uudet jätehuoltomääräykset. Määräykset tulivat voimaan tämän vuoden alusta.

Uudet jätehuoltomääräykset korvaavat aikaisemmat kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset. Ne ovat nyt yhteneväiset koko Vestia Oy:n toimialueella.

Jätehuoltomääräyksistä on laadittu kaikille kuntalaisille tarkoitettu tiivistelmä. Tämä opas jaetaan joka kotitalouteen perjantaina 14.10.2016. Voit lukea oppaan myös verkkosivuiltamme.

Miksi jätehuoltomääräykset

Jätehuolto on muuttunut viime vuosina merkittävästi. Jätteet hyödynnetään entistä tehokkaammin materiaalina ja energiana. Perinteiselle kaatopaikalle päätyy enää n. 5 % jätteistä. Jotta jätehuoltojärjestelmä toimisi mahdollisimman hyvin ja taloudellisesti, on tärkeää, että jokainen jätteen tuottaja toimii säädösten mukaisesti.

Jätehuoltomääräysten keskeisiä kohtia ovat

Jokaisen asuinkiinteistön on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jäteastia ja sen tyhjennysväli voidaan räätälöidä asukkaan tarpeiden mukaan. Kimppa-astia naapurin tai naapureiden kesken vähentää jätehuoltokustannuksia.

Jätehuoltoon kuulumattomia asuinkiinteistöjä on alueella vielä runsaasti. Jätelautakunta selvittää niitä parhaillaan ja kehottaa kiinteistöjä liittymään jätehuoltoon jätelain mukaisesti.

Jäteastia tulee sijoittaa kiinteistöllä siten, että sen tyhjentäminen on helppoa. Jäteautolla on päästävä vähintään 10 m:n etäisyydelle pyörällisestä jäteastiasta. Pyörättömät jäteastiat on vaihdettava pyörällisiin asioihin vuoden 2017 loppuun mennessä jätekuljettajien työturvallisuuden takaamiseksi.

Jätemaksu jakautuu perusmaksuun ja jäteastian tyhjennysmaksuun. Perusmaksulla katetaan sellaisia jätehuollon yhteisiä kustannuksia, joita ei voida suoraan kohdistaa kenellekään jätteen tuottajalle. Tällaisia kustannuksia ovat mm. ekopisteiden ja hyötyjäteasemien ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto, kierrätysneuvonta sekä jätelautakunnan toiminta. Jäteastian tyhjennysmaksu sisältää sekä jätteiden kuljetuksen että niiden käsittelyn.

Määräyksissä ohjeistetaan mitä poltettavan jätteen jäteastiaan voi laittaa ja minne hyödynnettävät ja vaaralliset jätteet voi toimittaa. Niistä löytyvät myös ohjeet jätteiden omatoimiseen käsittelyyn kuten esim. kompostointiin.

Oppaassa on ohjeet saostuskaivojen ja pienpuhdistamoiden hoidosta.

Huom! Lajittelupihoilla ja asiakaspalvelussa poikkeavat aukioloajat maanantaina 30.5. Lisätietoatäällä.
+