Toiminta- ja taloustietoa

Toiminta- ja taloustietoa

Vestian omistaa 16 kuntaa, kukin kunta asukaslukunsa suhteessa. Suurimmat omistajat ovat Ylivieska, Kalajoki ja Nivala.

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, johon jokainen omistajakunta lähettää oman edustajansa.

Yhtiökokous valitsee hallituksen, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituspaikat on jaettu seutukunnittain. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta.

Toiminnan tunnuslukuja 2016

Liikevaihto ja taseen loppusumma 2007 - 2015

Ostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta:

Henkilöstökulut liikevaihdosta:

Investointimenot liikevaihdosta:

Vuosikertomus 2016: