Yrityksille

Yrityksille

Ajankohtaista yrityksille

Kaatopaikkajätteen lajittelu tarkentuu

Vuoden alussa astuu voimaan kaatopaikka-asetus, joka rajoittaa merkittävästi mahdollisuutta sijoittaa jätteitä kaatopaikoille. Jatkossa kaatopaikoille voi sijoittaa vain sellaista hyödyntämiskelvotonta jätettä, jonka orgaanisen hiilen osuus on alle 10 prosenttia sekä tapauskohtaisesti joitain muita hyödyntämiskelvottomia jätteitä. Kotitalouksien jätehuoltoon uusi asetus ei vaikuta, mutta yritysten jätekuormilta edellytetään aiempaa tarkempaa lajittelua. Suoraan kaatopaikalle sijoitettavat kuormat[lue lisää]

Palvelu

Vestia Oy palvelee yrityksiä jätekuljetusten järjestämisessä, keräysvälineiden hankinnoissa, jätteiden vastaanotossa sekä jätehuollon suunnittelussa ja neuvonnassa.

Vestian palvelu kattaa asiakkaiden erilaiset tarpeet. Jätehuollossa otamme vastuun koko palveluketjusta alkaen jätteiden keruusta asiakkaan toimipisteessä ja päättyen turvalliseen ja ympäristöystävälliseen jätteidenkäsittelyyn. Palvelu voi olla jatkuvaa tai yksittäisiä toimituksia.

Suunnittelu

Suunnittelu aloitetaan asiakkaan omasta toiminnasta ja sen tuntemuksesta. Yhdistämällä asiakkaan ja Vestian asiantuntijuus löydetään ratkaisut kustannustehokkaaseen jätteiden hyödyntämiseen.


Jätteiden keräys ja kuljetus

Hyödynnettävät jätteet:

  • Poltettava jäte
  • Energiajäte
  • Puujäte
  • Betoni- ja kiviainesjäte
  • Lasi
  • Metalli
  • Pahvi
  • Kartonki
  • Keräyspaperi

Hyödynnettävien jätteiden lisäksi toteutamme myös kaatopaikka-, teollisuus-,  rakennusjätteiden ja vaarallisten jätteiden kuljetuksen. Tarvittaessa hoidamme myös arkistojen hävityksen tai muun tuhottavan materiaalin käsittelyn.


Jätteiden vastaanotto

Yritysten jätteiden vastaanotto, välivarastointi ja käsittely tapahtuvat Ylivieskan nykyaikaisessa jätekeskuksessa. Tilapäisesti syntyviä pieniä jätekuormia otetaan vastaan myös hyötyjäteasemilla.


Tukipalvelut

Tukipalveluina tarjoamme yritysasiakkaille neuvontaa ja koulutusta. Yhtiömme asiantunteva henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiin ja tulee tarvittaessa paikan päälle opastamaan. Meiltä löytyy myös neuvontamateriaaleja. Voimme myös järjestää henkilökunnalle koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä esimerkiksi jätteenkäsittelykeskukseen.

Asiakkaanamme saatte kerätyistä jätteistä raportin, jota voitte hyödyntää toiminnassanne. Säännöllisillä raporteilla varmistamme, että saamanne palvelu on tasapainossa kustannusten kanssa.